ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
KODUMAALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

KODUMAALT. Novembris Tallinnas peetud Eesti NSV meistrivõistlustel maadluses pii üheks kohtunikuks olümpia võitja K. Palusalu, kes tegutsevat epordiiseljts )Spa|rtaTo; maadlustrep nerina. Nagu "Sirp ja Vasar" teatab, on Tallinnas 24. nov. surnud raske haiguse tagajärjel kujur Voldemar <( Mellik, 62 a. vana.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUED KAITSEKAVAD U.S.A.-s. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

UUED EAITSEKAVAD U.S;A-s. mišeiKalts sälä-jast ka van<mutföse£ ' kaitseplaanis. Üks kava koosnevat abinõudest, kuidas ameerika linnad: võiksid ennast kaitsta aatomi ja vesinikupommi rünnakute vastu. > Teise kava alusel saadetakse vas tav laev rakettrelvade seadmetega eeloleval foevaSflel Vaikse ookeani katsetamisteks. ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STOPP PUNASELE AGRES. SIOONILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

STOPP PUNASELE AGRES-• SIOONILE. . Ameerika kindral William D0110 van nõudis möödunud reedel valit suselt, et Kagu-Aasias määrataks.: \ ülemjuhataja, kelle ülesandeks oleks, tõkestada kommunistlikku ekspan siooni. Kindral Donovan ütles, et see hajutaks kommunismi poolt ähvardavate rahvaste kartust, et Ameerika võiks neid mahajätfca. "Meie peame tegema neile sel geks, et. valides omale sõpru meie: a" seisama nende kõrval lõpuni." . Ameerika AssociatedPress tea tab, et praegu on valitsuse poolt,: kaalumisel sõjaline abi Indo-Hii nale, JŠiiamile ja Indoneesiale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SÖDA" IGAVESE JÄÄ PIIRKONNAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

"SÕDA" IGAVESE JÄÄ PIIR KONNAS. Alaskas algasid läinud nädalal Kanada ja U.S;A. sõjaväe ühised manöövrid, millest võtavad „ osa maaväe kõrval ka lennuväe üksused. Manöövrites on Kanada ja U.S.A. üksused rakendatud kaitseülesan netesse "agressori" vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RASKUSPUNKT EUROOPAST AASIASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

RASKUSPUNKT EUROOPAST AASIASSE. U.S.Ä. kindralstaabi inspektsioo nisõitude ja nõupidamiste tulemu sena otsustati Ameerika' sõjaline raskuspunkt kanda Euroopast üle Aasiasse kui enam ohustatud tsooni. Ühtlasi suurendati Jaapani okupat sioonivägede üLemjuihaitaja kindral McArthuri võimupiire,. allutades tema kontrollile' ka Vaikse ookeani lääne osa sõjalaevastiku;. >

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BERLIINI "VALLUTAMISEST." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

BERLIINI "VALLUTAMISEST." Viimaste lääneriikide vastuluure andmete alusel olevat Moskva au- J nud Ida-Säksainaa kommiuiistide juhtidele uusi juhiseid Berliini "val lutamise" kavade kohta. Antud juhiste kohaselt tuleks esialgu ärajätta 28. mail ettenähtud Ber liini "ründamise" plaan komm noorte poolt, kuna see, arenedes kodusõjaks, võiks viia sõjalise kok kupõrkeni punaväe ja lääneriikide üksuste vahel. Moskva korraldus olevat järgnenud Ameerika erivoli niku (tsiviilkomissari) . hoiatusele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RÄNK PLAHVATUS NORRA PIIRIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

j RÄNK PLAHVATUS NORRA i PIIRIL. | Norrast saabunud andmeil on en jdisele Soomele kuulunud maalal [Salinijärvil Petsamo ligidal, mis jvenelaste poolt annekteeriti, to lmunud eelmisel teisipäeval kohutav ;plahvatus, mis on katkestunud ^elektrivoolu 30 tunniks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AN OPEN LETTER. Mr. B. J. McDonald, The President of the Australian Legion of ex-Servicemen [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

AN OPEN LETTER. Mr. B. .J: McDonald, ^ The President of the. ; f Australian Legion of ex-Servicemeri Sir, : With regard to the inquiry into the political reliability of D.P. mi grants suggested by you, I would like to express the following: 1. "When you consider all the' D.P. migrants war criminals if named as such by Soviets, then Australia is full of 4'war criminals" already, as all those D.P/s who refused to re patriate to their home countries be cause of Communist regime, -are -"branded" by Soviet authorities, and by nobody else, with that "qualification." 2. When thousands of D.P. 's fought against the Reds in the Ger man army, defending their native country against a re-invasion by Soviets, this was an involuntary liaison "out of necessity" which, in principle, is much the same as the alliance between the Western de mocracies and the Soviet despotism, the only difference being that no D.P. while fighting the Reds in the German army regarded Gerjnany as his "ally," but only as ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAASIKIVI UUESTI SOOME PRESIDENDIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

PAASIKIVI UUESTI SOOME PRESIDENDIKS. Soome valijameeste poolt valiti Soome presidendiks järgmiseks kuueks aastaks' senine president •Juho Paasikivi, kes on 79 a. vana. Paasikivi- sai 171 valijamehe häält, samal ajal kui kommunistlik kan didaat, endise punase Soome valit suse peaminister Pekkala sai 6T häält. Kolmanda kandidaadina võist les pahempoolse põllumeeste era konna—maaliidu esindaja Kekko-: nen, kes sai 62 häält. Toodust sel gub, et veidi enam kui vii&idik soomlastest hääletas kommunisl kule kandidaadile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Estonian Independence Day [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

^Estonian Independence■ Day- - The Estonian Independence Day (24th February) is one of those days which we, Estonians, will ever r?ni ember. On this day we -remember the fulfilment of the; centuries long desire of <oxir people — to live freely in a country which had once; be longed only to us. This was the de sire of the serf working on the fields of foreign landlords centuries .ago and this was the desire of the literate people- in the^ 19th .century under tlie,. oppressive-" tsarist rule. "This was the desire of the . Estonian schoolboy who in the autumn of 1918 took up arms "to defend his country against the Eastern aggres sor. Therefore, the Estonian Inde pendence Day was "celebrated in free Estonia by everybodpy—by ihe businessman and worker alike, by the farmer as well -as by the farmhand, by common people and intellectuals, by old and yöung. At the present time, while we are commemorating the 32nd annver sary of- the proclamation of Es tonian independence in a fore...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSLASI EI RELVASTATA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

SAKSLASI EI RELVASTATA. U.Š.A. erivolinik Läänesaksamaal Mr. McCloy ütles oma kõnes Amee rika- Maja avamisel Stuttgartis, et Saksamaad ei relvastata. Saksamaa ei saa ei maavägesid ega öhu j õu dused, kuna "tema julgeolek on kõige paremini tagatud siis, kui ta liitub Lääne-Euroopa riikidega ]po lirtilise ja * inajandulikü koostöö alal." ~

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! MEN'S CLOTHING. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Speäk English correctly! MEN'S CLOTHING. .. 1) hat, 2) jacket, 3) trousers, 2) and 3) the suit,> 4) cap, 5) overcoat, 6) pocket, 7) sleeve, 8) tie, 9) breeches, 10) night-shirt, 11) waist coat, 12) handkerchief, 13) sock suspender, 14) sock, 15) and 16) collars, 15) stiff collar, 17) shirt, 18) cuff, 19) drawers, underpants (shop word: pants), 20) high boot, 21) lacing boot, 22) shoe-lace, 23) sole, 24) heel> 25) slipper, 26). slipper, 27) eollar stud, 28) sleev6-link, cuff-link, 29) braces, 30) glove, 31) watch-chain, 32) watch, 33)- wristlet watch, .34) ring. ! - :-V;- .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

SIIT JA SEALT. Kanadas hiljuti korraldatud malemat^iir USA . meeskonnaga, esines Kanada meeskonnas ka eest lane Nikolai Küttis. Ta võitis mõle mas voorus oma vastast ameerik last dr. B. Nicoli. Kokkuvõttes tuli ülekaalukalt võitjaks siiski USA meeskond. —Kanadas, Nipigonis on sauna ja pesumaja omanikuks endine Pärnu pangadirektor H. Utopärt. Tä oi£ aeg-äjalt osa võtnud ka malevõistr lusist kohapeal. —"Göttingenist 'saabunud teadetel on seal surnud mereväe-kapten V, Mere. Ta kannatas halvaloomulise verevaesuse all ja. lamas viimastel kuudel haiglas. V. Mere võttis osa Eesti. Vabadussõjast ohvitserina suurtükilaev "Lembitul," Ta omas I ja III järgu Vabadusristid. Vaba riigi lõpul oli ta Eesti merejõudude juhatajaks. —Klaverikunstnik Peeter-Paul Lüdig sai Ameerikas organisti koha Wellsville kiriku juurde. Ta asus sinna juba, enne jõulupühi. Kuna Lüdig koos abikaasaga olid esimesi dipiisid Wellsvilles, siis kohalik aja leht pühendas neile suurt tähele panu. . ' ' —New Yorgis tähistas hi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DIALOGUES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

' DIALOGUES. Proprietor of the Establishment: Yes, sir ? Gentleman: You have been recommended to me by a friend of mine, Mr. Brown. P.: Oh, Mr. Brown; he is quite an old customer of mine. I'm very pleased, I'm sure. And what can I do you you, sir? G.: i've come to see you about a suit, P.: With pleasure. What kind of suit have you been thinking of? ..G.: Do you think a tight-fitting coat will be come me? P.: Certainly, it would. G.: What do'you charge for a suit? P.: It depends on the material you choose. It may be from 15 to 25 guineas. Here is a fine ma terial of the best Bradford make, guaranteed pure wool, and fast colour. It will come to about 20 guineas. * G.: I think I like this pattern. How about the style? P.: Here are the latest fashion-plates with all the most up-to:date styles. You see, they all look smart. G.: I'll take this style,-number fifty. P.: Very good j sir; will you kindly remove you coat so that I may take your measurements! G.: Certainly. / G.: I would like t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEMENTS OF CONVERSATION. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

ELEMENTS OF .CONVERSATION. Will you take my measure for a suit ? Kas Te võtaksite mul mõõdu ülikonna jaoksT I am at your service, sir. Olen Teie. käsutuses, mu härra. I How do you want it made? _ Kuidas Teie sooviksite Vseda teha lasta? Make it as they are worn now. Make it in the present fashion. Tehke see nagu seda kantakse nüüd. Tehke see praeguse moe järgi. In addition to a. pair of trousers make me a pair of breeches. . Lisaks tavalistele pükstele tehke mulle ratsa püksid. . Make them full width. I like to be comfort able. • .......... Tehke nad täie laiusega. Mulle meeldib olla mugav. " Do you , also want a waistcoat - Kas Te, soovite ka vesti? Yes, I do. No, I don't.: Jah, ma soovin. Ei, ma ei soovi. Remember- that I must have them by next Sunday without fail. ; " Pidage meeles, et ma pean nad saama järgmi seks pühapäevaks kindlasti. "When will be the first (the second) fitting? Kunas on esimene (teine) proov (passimine) ? Let me try it on. Lubage mul seda selga proovida. - ....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Kiriklikke teateid Palvepäeva jumalateenistus Mel bourne'is on ' pühapäeval, 5. veebr, kell 5 p.l. Latrobe ja Elizabeth'i tänavate nurgal asetsevas St. John'i kirikus. (Argus's ma-a kÕrj vai). .Leeriõpetus Victoria osariigis asuvatele kaasmaalastele " algab märtsi kuu esimesel poolel. Pühapäevakool on alustanud oma tegevust. Järgmine pühapäevakooli * tund Melbourne'is on 5. veebr. kl. 4.30 p.l. St. John'i kirikus. Kõiki kaasmaalasi Victorias, kes tahavad • jääda edasi Eesti Ev. Luteri usu Kiriku liikmeteks, palu takse teatada oma nimed ja aadres sid: 10 St. Leonard's Ave., St. Kilda, Melbourne, Vie. Rev. U. Stockholm. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. . Peatoimetaja Juhan Yiidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma; Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 800(9. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh . 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/», 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad; sh 10/- toll1, tekstis...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS-AUSTRAALLASTE PÄEVAD SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

UUS-AUSTRAALLASTE PÄEVAD SYDNEYS. Uusaustraallaste Kultuurühingu poolt korraldatakse Sydneys 27. märtsist, kuni 1. aprillini s.a. raken duskunsti ja käsitöö näitus N.S.W. haridusministeeriumi kun;stigallerii ruumides Bridge ja Loftus' täna vate nurgal. Näitus õn avatud kl. 12 kuni kl. 4-ni peale lõunat väljaar vatud kesknädalal . 29. märtsil,.. mil näitus on avatud ka kl. 7-9.30 õhtul. Näituse ametlik avamine on 27. märtsil kl. 1.15 haridusministeriu mi peadirektori Mr. G. J. MeKenzie 1 poolt. Laupäeval 1. apr. algusega kl. .8 õhtul toimub Sydney Town Hall'is segaeeskavaga kontsret, kus vokaal, ja instrumentaalmuusika kõrval • esitatakse ka rahvatantse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUTOJUHID STREIGIVAD MIGRANTIDE PÄRAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

AUTOJUHID STREIGIVAD MIGRANTIDE PARAST. Sydney Darling Harbor kauba* hoovi autojuhid alustasid streiki ettekäändel, et migrandid oma puu duliku inglise keele tõttu rohkem takistavad kui aitavad ; neid töö juures. Nähtavasti on see streigiak .gatus seoses Raudteelaste streigi I ähvardusega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
50,000 NOORMEEST SÖJAVÄKKE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

50,000 NOORMEEST SÕJAVÄKKE. Austraalia sõjaväe ringkondadest tehti teatavaks, et föderaalse valit suse otsusega on oodata 50,000 noormehe sõjaväkke kutsumist tule va aasta jaanuaris. Kutse haaraks noormehi 18 a. kuni 21 a.-ni« Esialgne sõjaline õppus on ettenäh tud 14 nädalat aastas, kuna ülejää nud 38 nädala jooksul on sõjaliseks treeninguks ettenähtud päev näda las.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHARKEY KARISTUST VÄHENDATI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

SHARKEY KARISTUST VÄHENDATI. Austraalia kommunistliku partei peasekretär L. Sharkey, kes möödu nud äastä oktoobris mõisteti kol meks aastaks vangi, on korduvalt esitanud appelatsiooniavaldusi koh tule, mis on jäänud tagajärjeta. Nüüd vähendati Sharkey karistust poole võrra, s.o. 18 kuule. Karistuse vähendamise otsuse te*; gijaiks olid kohtunikud Reed, Max well ja Owen..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x