ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Hilo Tribune Delete search filter
Elephind.com contains 1,660 items from Hilo Tribune, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,660 results
Page 4 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 29 July 1904

rv?i m. Kmi 'i'HK vyuuKv un.o tkibun'u, HiuwiAvAiir -iwii)Mv-jwv'99r-uM- r.r.iiii.Kor si:i,f ijovkunmknt. CONSOLIDATION KKiH'.l. a v- f m " r rt V mi , T r ,,,' i' ' w Afc H?v SVEA 5S INSURANCE COMPANY ' Of (lotheitlmrg, Sweden Amcis(IiiihU! Office) .... f7i3JJ.63'3 AtteMlu U.S. (Tor Aililitinunl Scent Hy of Aniurleaii Policy Holders) 656,678.43 J'aalfic Co.wl I)i"iKitliiioniS i;i)VAUl IIUOWN & SONS, General Agents 4t 1413 Cnlifnnili St., Sim KrniieNco. H. HACKFELD & CO., Ltd., Kosldont Agents, HILO THE BEST "Holly Flour" Nothing but the very best of wheal is bought by the millers who put np .... Kvery bushel nscd must be sweet and sound, and kept so. Every grain of wheat is inn through four cleaning and fonr scouring machines, and is thoroughly washed before grinding. It is not enough that the dust is removed from the wheat, but each grain must be cleaned, and the crevices and irregularities of each grain scoured, thus securing a CLEAN, PURE FLOUR. Von can always depend upo...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 29 July 1904

' M ' vf THft WKKtaV HII.O TttlittJNK, im.Q, .HAWAII, l'RIDAV, JULY 20, 190.,. 5 . 1 k. K1. i - r St: TI.YTIHJI'.T KVBN. CONDENSED LOCAL ITEMS 1 J KKiitM'iMi i,.t i:sr.s A (ii'iit'hil Cut lii Salaries mnl IVi'it TiiKcs I'lnre. I'mliT the advice of Fred C. Smlili, ii general policy of retreiiflinieiit Mrs. Mnrv Allan gc I" I IiiiidI utti Ni-u pt tnl cmU. V 01, Nichols Co to-d.iv on buincs j ,.;. V Uielin.iNrrl.iriu.l Iron, II..110I11I11 I W1I ,niu.Mimw l,y ll.c Hit.. ms. 1.. .-.. iiiicncni-K nun iiHiixiiit'r mm u i have gone lo "Wuiliilil." J. utiles, Olaa. Mi .,,, , y(,n,, ,, ,. j,,,,.,, r M Mrs. C. N. Arnolil mnl daughter Hie' A. Kb linrd"ii. leMding in tlu- Coiivci rnttiifjcmi I'lennt )u.v. c w lHltnd daughter Florence, 9lrt'1,1 iin in Honokia. The S. S. Holeltc brought the Alameda nit. A. Monefaglinls viMtinu'lit-rsMer. Mis. C. 1 tint llllH ltiilrn ill, I'lrolillliir i:il. or llllo I'nuiiil Him. self Among r'lli'iidi In Honolulu. Honolulu JUks linvi not forgotten tlu reception th...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 29 July 1904

i. . . ,"' 1A mniVMMlntnvut w.iw 1 M. t - ,n. nuimi nmwrwut V w &. . THU WUUktfY HII,d TRIBUNK, HII;0, HAWAII, FRIDAY, JULY ao, 1904. 16 Mm. . ..V' l&L .4. ift.f tf vfr ' &' R'.V T ' ' K. !- i , 'Vi-. ' '2 U.& W rJ 'tfM nut FIRST-BANK OF HILO i.i.Mirni). liu'itriKintU'il linler the l,nwr Territory of Ilnwnii CAl'ITAL, fjoo.ooo, I'liACOCK HLOCK, HILO. of Hie A IMIIMNTIIimriST. i' or lillif ciioinrft mm iiiinii- hint Honored Ity I'reMdent Of I'ltlllllllU. Ill nnswcr to the qticrry of the ItllAII VtOHK IMKMIItl'.SHIlS. iiii.o 1.1:1 T AUAl.V. ti.jilriuls Not Siilfl.vt KiikIim-it ' lli"Mli'nii lenMoiliil (li-re Iteluins M-niit Kuu. I There tire no Inter developments I in the Ooknlu-Kukniau Inbor I'. PUCK - l'rrMenl. C. C. KHNNKDY ..Vice-Pirn JOHN T. MOIIt..iil Vlcr-Pre 0 A. STOIlll! Oinliler THUS. U. KIIHJWAY, fWriliiy. IIINHCIOKS. J. . Ouimtlu, Julia J. Oruce, 1'. fl. f.ymmi. II. Patten, Win. 1-ullar. W. II.sMi.iii.iii. IlHlW lSxcllunue oil The Hank of Hawaii, Ltd Honolu...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 5 August 1904

I f a. 1 . -stf Wluil Ih lilfiHl for HAWAII Lh Best fur Mllo What Ih liJcHt lor HJUO Ih U2Hl lor Uh vf " 1; T r -( ' L'l t : Vol. 9. HILO, HAWAII, HAWAIIAN ISLANDS, FRIDAY, AUGUST 5, 190,. No. 40. if ivl m i ,$ S . v !f, "S. I J- 4 W . cw M1 1 -J- i j W ill 'if V: K ; ,..-'8 .& 1 .t JM ', to ', ' ?, (frljc $Uo (xulmm IMTIlt.tSHKI) KVKUY I'KIIIAV UKKici:, Kisn Sthi i:t, linn, Hawaii. TKIIItNF IIHlOK. UIIp Tribune Publishing Company, Ltd. l'liMlKlii'r anil I'ruptli'luift President C.C. Ki:vni'I Vlce.l'reslilenl ' K- K. KIOiiaKi.!. Jrcretary'lrmiiirir J CAsru. Kiuowa AuJllur V. H. surioN Director I. M. Thompson. I. W. M.Xksil AitvefllvintMits iiiicciinii.'iiilril li mlfit' untriirttniis liicrleil until tink'rtil out. AilvcrtlM'iiiriiliHciimliiiii-il lieTinr mplrntloii oT sprciHeil porlotl Mill lie elure,eit in if con lluiieil ful lull term. Drs. Grace and Ir.witi oi'PlcK lll ks: IK Irwin: 8 wo to 10:30 v. M. Dr. Grace: 10:00 a. m tn 12:30 r. M. Dr. Grace or Dr. Irwin: 1 "cm to 5:00...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 5 August 1904

isrvv umjjBm-CSM fimjFW f ' fm w v i " ' K I'lttf WllHKI.V lllf.O TKIliUNIJ, HtlO, HAWAII, 1'IUDAV, AUGUST 5. igo-. J2 mmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmtmm MMiMMVfM kM rip & ' ' rafr Mel ' UKa&r1 if : ' A: Kf j differ '.''jBRn R-- u ' ft ' t 1 rc. JO-: rJ &.) . , it i)c $Uo vUntnc. For Itenl, KuniislMMl. Snv(M'ni;eS,v.slMii for Hilo, Morion. two's Xlir of III- I' K I DAY. AIT.UST s. 904- Hnteud nt Hie Poitofllce at Hilo, Iln wuli, us Hecoiiil'duss iiiatlf- ritni.isiiiirt KVHKV i'kihav. J. CAsm.it Rinnw.w - Kdiun :D. V. M ksii - lltiMness- Mnnancr 404 COMMUNICATION. I K Ut.MASA, July J2. I9M' The Nawnhl collude on School Mreet, .Mr. lWllor-i'liMne allow me N'-w " I COnlnliiliiR 6 toonn nml bath. inrtiMieii; ! your vain line iaier 10 cm me nuemiou ,. , 111l1li. a.,.,1.. , 01 uic iiiio iioiru 01 ir.nn- in me jnuii Irlil of nuns Iii nil the forni;e reiitlii'il ill Ililo. -nut vicinity. I luive on exhibition nt the lloird of ...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 5 August 1904

vi" L lu 11 JUi JUVKL JE! MLLIMl. IL'U.lluL flia --& "4PWWW"- 'TFl j" Till? WUHKIfV HII.0 TKluUNU, 1111,0, IlAMAif, I.'RIDAV, AUGUST it, i 43 i-fci.. ... '- -- mirr ifti iHi itmMfl" MwfP'AXfflWWWIWW'M'WOt -MJtXvMI WAK tlOKUIMIHlS Hi-JN'i.S. I KOII A I.A'M 1 1.0 ItAlliltMAII. k i fc iv;- ?: s " , A K m I i,' i .1 Ht k '.. 5V.EA S' INSURANCE COMPANY Uf (lolhcultiirj;, Sweden 6.sfi;6;S..J3 'Vel(Mi)iiifOHU) .ulftiii U.S. (for Additional !.-curlty of Atuerlwin 1'nllcy UnMcrs) J'.i.MnY Cmml l)epniliiieilt: Itim'AKI) 1IKOWN & SONS. C.enernl Agenls .UMI3 California Si.. San Francisco. 4H.MACIrELD & CO., Ltd., Resident Agonto, HILO There arc lots of good brands of flour, but there is nothing quite so good as the "HOLLY" FLOUR FOR SAM? nv THEO.H. DAV1ES&C0. J,IMITKI. ww si 8 J.', siiJu-iJ.vtxrj.nv ViiiiUiiiirJ Brxsaswarrcs It's Very Strange fffmffP sp Ia v, I-. - s ProfHokus PoKua 4.- ' 'ITi" 'Cr - MBIl -.; aw MUfCXAW That there arc many people in this world who make it a poin...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 5 August 1904

TUB W)fflKl,V HH.0 TklHUNH, 1111.0, HAWAII, i:RAV, AUOOST 9, ,904. . I ir&:artSWiW I 1 ' ' -- -""wi"m""'w,"'mi' w iwYiS5'&k I :: TTTTTT1..J..,J.J.J.J.X,LXJ,J.,I,XXJJ..I ............... 4.4.J.4.J.AJ.AJ.iAiJ.iJ.iJ.iJ.a.l.J.J.J..LJ'.J- I : 2 : ! : rTTTTTTTTTTT" ffl"H"H J."---' r -t - -T-"-TTTTTTVTTTTT"r,l1''M'.l.J!.J., , laaAAaAAAAAA. . - T -------..-., . MMr'WKifliTI ' T M ;-f v r &. .1 f rti h 'i k for. R Dv Y 1 & r'.. .. Lii'-1 f f ' Bf- ti A" Bi& 1 v "? .' t. ..I . t I !( .' . f A : : ,HY.''m, ;w,,v'Jir.'.i.,'fi.Tt jJi . a I !F5(Ka?Mva?K.iTfiU3 ..4. SJ&aral&ff&iiljt!: tat i ..-.. t if... . T ,1 I in, i a ily sawne A liltln tfinllv I lory wiiniiu h mill t ,it to look lit r wry bit linl 1 llllisf lilt til 1 flHt l.n.ir . 1 -- . ., . . . . i.iirioi ii'ii oii tii.it jour l'.ui f.tfi.y twn oii urn inil tlilrt 01 l,mi Uniy lull adds tventj .M..ri to hm ago. Wliv tmt look as Joiiug us jott nro, or oon younger flyer's Hair lJier Always restores color to (rrn...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 5 August 1904

4 CONDENSED LOCAL ITEMS .M,'.Miiuiisltivt'iihiirvr. A very ittiei little wedding l""k place last night nt H o'clock ill Ihe home of Mr. iiihI Mr. John .Mel'iiegart, ill Waia kc.i, when W. T. SlcSliiiiiisiiinl Sir. SI. A. Rivclihiltg, f S.tti Diego, Oil., were iinlti'il in marriage. Only the bride's daughter, Sirs. Irvine Downing f Hon-'said: ultilii mill the iitntiriliiik' friends of the l "dun verbal opinion of Ihe Attorney cinii. couiiic were present, i lit .Mciai'iiari i.enerni. everviuini' anneals reuui.ir III "Holly l'loitr". Have you irtcit ttf Word has iieen received that sugar h.i ' l,ar'"rs werL" tns"lv decorated with a the right of purchase lease granted to On Ail? at T. II. Davie & Co. I .til. readied four cent. ' profusion of ferns mill plants with while I Lyman, and unless fimid can In- shoiui New jiostitl cards. Wall, Nichols Co. OIi.ih. Williauunf llouokaa isattending A Jiipaucc whs setiousl wtablicd t Am mlii eainii Tuesday night A mall for Honolulu via the Stnui...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 5 August 1904

Hn.JLIaftPr'Lh. mfmvmr T.wrwr 6 Ttttt WBKKLY HILO 'rkihUNE, IIILO, x HAWAII, FRIDAY, AUGUST 5, 1904. vi fu 1 m w M : u W , .' . ' v. .' ' v ', ft fc,r !-' ' C ipw; v . rSAv Ton -v1 . '"ujburi. ..i 1 m-i- S ' ' m . f li W&Y I .r "inft..4 , '. "TiHaii ." . Hh. 1 ' 1 3! ,-Mi lW' ..u'-'. '"MP' u.SmL lwf - . I " If IlSfr? V.S. 4"AIK jl ' WW1 :- t W t hi ' , 'A.jttiATii'.iiij.fliiitiAt'.i'i'(ifciiJ Tine RIRST BANK OF HILO i.iMirni). lui'nrporiiUit fuller the liitvvt of lite Territoi) of Hawaii. CAPITAL, fjoo.ouo. I'liACOCK I'.MICK, HILO. I' PUCK I'reslilrtit. 0. C. KHN'KKIIV. Vlcr-I'u. JlillN T. MOIK .Jiiil Vlcffre C. A. STOIIIK ...,Cnlilrr. rilCW. C. KIIKIVV'AY, hrirttnry. DllUtC I (IKS J. . Oiimtlu, Jolm J. timer, I' H.'l.yiimi, II. V. 1'atuii, Win. I'nllit. W II. Sliiiiiinii Iiruw IC.xcliunvje on The II title of lliiunii, Mil Honolulu Wells, l'argo t Co. l!ank...Stli PrnncUeo Wet It. I'm go Co't Hank Ne York The National Hunk of tin- Re- (ji,,,.,,, public ) h Glynn, MilK Curric &am...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 12 August 1904

', TTFlft " v M v m ilof tthttt. -dU jails Wluit Ih B5hL for HAWAII Ih Bent for Wllo Wliul Ih Best lor HILO 1h BeHt lot Us -l TF r LI : -2 f Vol. 9. HILO, HAWAII, HAWAIIAN ISLANDS, FRIDAY, AtKJUST 12, 1904. No. 41, W TJr3! 1 k K IV V a '.r 3$ .v -. i .$ - - II w. "t Ijc Silo (tribune HIlllt.ISHItl) KVKRV FRIDAY Offick, Kini htrpkt. lilt". Hawaii. Tmihunk I1IOCK. illlo Tribune Publishing Company, Ltd. Publisher nml Proprietor Preildent C. C. KptNFi.i Vlce-Preihlent It. R. Kichakiw iecretary-1 remnnr .. J. Casti I- Kiimia AuJltor A. K. suttos Director ...lt. M.TlitiMl-s..s-. I) W.Makmi Advertisement jimccompanleil b specific ustruclthiis Iti.erlcil until onleiul out .averllMnieiitillcoiitliiiicil before .re expiration ' il 11 If con-1 of specified period will be cnirite tin 11 til for lull term. Drs. Grace and Irwin OI'FICK hours: Dr. Irwin: 8:00 to 10:30 A. M. Dr. Grace: 10:00 A. M. to 12:30 ' Dr. Grace or Dr. Irwin: 1:00 to 5:00 p. M. nml 7:30108:301'. M. 3"- Dr. John Holland 1IILO....

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 12 August 1904

J ,.mimtmtfiMWli9ithmmmitiS9ftt .2 Tim WKittqv mi.cJ TRinuKR, hilo, Hawaii, pridav, august ta, 1904, ( ",,." I1' krv f 4 fr ' id, i WH i u X- ' v-v r ' ' t -r, ' '(v ' !ff 4 Vr i) v jj. ) V r ifl''' , ii 4k H fm JR ,('.- i ' 3 l n i ' . & ..' t I?1- ' k' KV r.f' " i: W ' u. i '' "J Ls 42. t,' ' Vi r jte W iJBffW l SSHf Emit'- l&Bw - iv - l)C Silo uUmue 1IKIDAY, AUGUST ts, 1904. Knteitd at the I'ostollice nt Hilo, Itn Willi. as second-class mnttor I'lIIlMSIIIll) KVKKV 1'KIIIAV. J. Cakti.k Uidowav Htlitot 1). W. Mausii lltisiness Manager THE FAIR THING. A belter move could not bnvc been made by the Territorial Com mittee than that of holding the He jmhlic.in Terri'orinl, Convention this year in Hilo. Hilo has been prom ised the convention so ni.iny times that she had abandoned all hope of receiving that honor. It now de volves upon the residents to sse that the guests arc properly eiitettaiued in order to refute the charges that Hilo cannot accommodate a large croud of visitor...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 12 August 1904

.f ,t - I m THK WKKKLY IIUO 'HRJUUNN, 1111,0, HAWAII, MlDAY, AUOUH'l' I, loaf, n few I V ' n ,yv V cv 5 INSURANCE COMPANY Of (lothcnburK, Sweden Asset (Home Office) .... 7,333,063.36 Aselslu U.S. (for Additional Security of American Policy Holders) 656.67b.43 Pacific Const Department: KDWARD DROWN & SONS, General Agents 4tr-43 California St., Sun 1'rniicisco, H. HACKFELD & CO., Ltd., Rosldont Agonts, HILO ', j There arc lots of good brnuds of flour, but there is nothing quite so good as the "HOLLY" FLOUR 1' FOR SAI.K BY THEO.H. DAVIES&CO. MM1TKD. ' And Don't You Forget That the evening's meal 'will not be satisfactory; will "not seem complete without a supply of RAINIER BEER family It puts health and happiness in every one of the RAINIER BOTTLING WORKS AGENTS, HONOLULU PLANTERS, ATTENTION! SPECIAL ATTENTION IS CALLED TO THE FACT THAT IMPORTANT UUHMION .In il ho llpar llnlils Territory Cniinol Control 1'oroliru Corncii-allnim. Ilonoltilu, Aug. 2. Judge Gcnr this morning r...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 12 August 1904

:x PfWTO JJUfw THK WKimiA' 1111.0 TRlllUNlt, ,.,.. rfh 1 I 1111.0, HAWAII, MUDAV, AUGUST is, jjoj. 4-4-M''H,11-M'f . .4L.kJ..t.i..i..t.A,.u44.&i..l.i.-U& t.4 4-l4-4-4- f 4 .; al rjs,p5fl2?- I V " "T&Yk IM'i ei i i j- tm;- w $ k- v ; . &rr ...- r.1 u f- 'j. ur,'4 f. i x-, f VJ :n K. fl V , ' l. f. i ?. K J . y.v s', . A "V " V v .1 H 1 s no. HBjR S.-C ' . w& wSi yPM;4,,Vr VfcEs t'r -2&v SIJTa-SZ. 5jW?f fllJr :;: :.. 1 7-5 5 SS&ffliS&r ,4.4.4444 Grandfather used it aver 60 years ago. Then tho children, and now tho grandchildren. Aver's Cherry Pectoral .Tho oldest and host remedy for couglw, colds, bronchi lid, and all throat and lung trouhlcs. Beware imitations. In large and email bottles. Arnld riiiitlintlun. Hasten a euro by tlio iim nf A) cr '9 1'llls. I'ie?are J by Dr. J. C. A, cr Co., Lowell, Mm., U. S. A. For Srrlo'by HILO DRUG COMPANY Time Table The steamer of this Hue will ar rive and love this port as here under: FROM SAN FRANCISCO. Alameda Jul...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 12 August 1904

THK WMKLY HIM) TRMUNK, Hir.O, HAWAU, lMtllUY, AUGUST la, too.. Bt: CONDENSED LOCAL ITEMS r ml Julian Montnrrnt win 11 Hilo visitor Tuesday. K. I). Ilaldwln goe to Mnul toilny mi business. Mm. W. C. Wnrland is visiting Mr. nnd Mrs. I. I:. Ray. The baseball score Inst Sunday was, Wnlnkens, a; Union Specials 14. The Chess CI11I1 nieels tomorrow night nt the residence of J U. Smith. Keith Forbes Mackie mis made 11 United Stiiles citien by Judge Parsons Inst Thurt. lay. I. K. Rny is tlii? hapny father of. a bouncing baby boy, born on last Thurs. day, August 41)1. liddle Hardy of the Piiuahou basebill t -11111, Honolulu, will jilny with the Union Specials next Sunday, Mr. and Mrs. W. II. Smith spent sev eral days of last week nt the Richardson mountain home, 22 miles, Olnn. Mr. ami Mrs. Furnenux accompanied by Miss Potter returned from the I'tir nenux homestead, Olaa, Sunday. William Westcivelt succeeds 1. Cniter, as assistant bookkeeper of the local branch of Theo. II. Davies & Co., ...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 12 August 1904

1' B & . ., - . j2Jfal MMMWMMNMMMMnOTkUtt 46 THE WKUKI.V llII.O TRIBUNK, IHI.O, HAWAII, FRIDAY, AUGUST 13, I904, tffv. ' ft ,T s v M v.V, ;;- r; ? . , 'J '.. :r" .v fr ?& It i fr? v n$- . .- . FA. i. a , BW' A" $" ,' !. k ev .W THH FIRST BANK OF HILO I.IMIII'.I). Incorporated Under the Luwf of the Territory of Hawaii. CAPITA I f 200,000. I'liACUCK BLOCK, HILO. I- I'HOK rreslitriil. C. O. KHNNHDV Vice-Pre. JOHN T. MUIK..HHI Vlci-I'tr.. 0. A. STOIIIU ....Cnsliier. TIIOS. C. KIIKSIVAV, hfCiiMiy. DIKKCJCIKS: J. . tinnatlu, John J. flrice, V. . I.yni-in, II. V. IMttcii, Win. l'lillnr. W. II. Hliliinili. Uruw ISxcliunue un 1 , cllank (if Hawaii. I .til llonolnli. Wulls, Furgu it Co. llank...S.in Frnnclsw V.'uljs. Fnrgo t Cii's llmik New Vorl. Tin Nnlioiril Hank of the lie- ciiicauo public I r.lytiu, .Mills, Currie & Ci London Hongkong Shanghai II1111U- l Hongkong iti! Corpornlion J China. HiiiiKkniig-Shunglini Hank. I Shanghai, iih; Corporation ) 1.11111.1. .. 1 ... 1 j 11 1 )...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 19 August 1904

.1 h . cxhxmt !! C3j &. 1 Jfta- What in B;Ht lor HAWAII Ih Bet for 1-1 1 lo Whut in LJohI lor H 1 LO Ih BHt for l E2ft) T U m" T 4, Vol. 9. HILO, HAWAII, HAWAIIAN ISLANDS, FRIDAY, AUGUST 19, 1904. JNo. 42. imx j" . ; S". ,c , i I U It (V. -(- fH ijc gjikr vibmu LEGAL notices. t'ltllMSJIHI) KVKKV FRIDAY OKPICi:, KlNII STHKKT, lllln, HAWAII. TKIHUNK lltOCK. HUo Tribune Publishing Company, Ltd. I'u11l!ier ntul l'roirk-tors tretlilent .C. C. Ki;sni;i ' In the Circuit Court of the Fourth Circuit, r..ti. ....i it ii 1 4 CI I lllll 111 I1IIWH1I. At Chamhhks In Pkoiiatk. In the tunlter of the Guardianship nf ARTHUR HORSWILL I, a inliior. PETITION FOR APPOINTMENT OP I GUARDIAN. I'etition having been filed hy Win. trl.n. 1. 1-.. a t. t u... ..... ttecrrurylrcaiiunr.... J. Cahtlk kihouav c'- niheiiui praying tlmt letters of Auditor A. K. SitTTiiN Guardianship he Issued to R. A. Lyman, Director H. m. Thompson, D w. Makhii Sr-,ls Kunrdiati of the above said minor. Notice ii hereby iriven tha...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 19 August 1904

w Tj, 1 . T H fi ', 'u'. 1, ' V '' M . ', ' r tow.:, r. V, ' V 'IK ' ' HVl y: - Ma i? $fs W.f.A-itJiKU , (&ljc $Uo vUnuu I'KIDAY. - AT'OPST ly, iyo. Huteiul nt ihe PoslofTice ttl Hilo, Ha Willi iis sccoud'Clnss matter I'UIII.ISIIKII KVHRV 1'KIIMV. J. Cahti.h Kidoway Kditor I). W. Makmm - lluslness Manager A HOTEL ASSURED. No more itnpottntit move could ' have been mndo by the IIUo Hoard , J, . ' of Tm.le for the nclvniiceiiient nl development ol tilt' town, tlisin the Uroiliotioil of :i lieV liotfl project, There lins been 11 crj ing "ceil for n ' h tel ill Hilo for the past two years, since the old Hilo Hotel was closed With no one to take the initiative, the starling of a hotel at the same lucitinn or elsewhere has gone by default until this time. ' Now that Hoard of Trade has taken up the subject, confidence in the success of the venture is assured. The new hotel need not be of an elaborate order nor any attempt made to copy a metropolitan city establishment in its management...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 19 August 1904

r " va sfL " Tjl" Xf I Srf 1, Wt' , " ' T 4 THU WEtiktV HILO TrIMNU, HILO, HAWAI FKlt)AV, AUGUST tjigoj IIKI.WUTHS 'I'M II 1 1.0. at hm.vUi i:xi'i:si:. - - .. 3 v."', 1 t' ' . w ;J 7 V i s SVEA INSURANCE COMPANY 0( (lotlienburg, Sweden Aets (Home Office) .... fy, 312,063.36 'Anselsin U.S. (fur Aitilltiounl Si'curil' of American Policy Holder) 656,678.43 Pacific Co-m Department: KDWAltD 11ROWN & SONS, General Agents 4I1-4U California St., S.ut I'ruucUco. H. HACKFELD & CO., Ltd., RosidoYit AgontS, HILO .Names or IMt'gatrs to Terrllorliil Hon 11 Visitor Can See World's lilr. convritll I The August World's Work which The following is the inrtial list of delegates to the Territorial Con volition, which meets at llilo on is n special douhle World's Fair nuuihcr, contains nn article "How 1 to See the Fair," which isi filled September tst. It is probible a j with helpful, practical suggestions. There are lots of good brands of flour, but there is nothing quite so good as the "HOLLV"...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 19 August 1904

'Nfe' ial mm ti ay piir wi MiPtfTFr tc--mi fiqgt r?TT jr$ r t TIIK WIMW.V IU1.0 TUtlHlNK (. 444mmmM44tttt44fMtfmtttt41 TTT T T T T T ttttt TTTTTTTT I'TT'I TTTTTTTT1 r44H"M"M 13 he 'Blazed , "-" TBMiC'DBp'i' . JmL MfIu ""WSsiG' HHnlTW5rarmBSIBvTWTKHB'wj np K , 1111,0, HAWAII, FKIDAV, AllflURV 10, I9Q. - - W -'.. ... . .... v . .-.ft-. -,- nr-i . .1 ni . . ir.iilMMiilMiti.lliMijJfcUiWtMWilWi'i..,raAWatf V i y 1 !' --wy J II I v ' .----------- -- . ink W B'i t. fe? '- ' fci. ;-f lt- if, . v I " r u. ,t '- vi. v. ) O' ft n ? ' ,S W n: ' i ww Yf?$k j("-STYour Barber oral I :::: fB1 Your Druggist? IdaiHaui ' jj . If vour lialr l too lone no tn your barber, llo has tlio remedy -a pair , of slaws. If your lialr Is too short, tto tojourilniRBlst. llo lini tlio rouiedy , a bottlo ol Aycr's Hair Vigor. Ayer's Hair Vigor Is a Hair Food. It foods tlio lialr. Tlio lialr Rrows long mill heavy liocauso it gives to tlio hair just what It needs. 1 f our hair b turning gray, It shows tlioro Is lack of...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Hilo tribune. — 19 August 1904

:-Vj? FRT- f , ; ' ' I , THli WKUKI.Y HII.0 TRIUUNli, HttO, HAWMI, VRIDAY, AUGUST to, 1001 4k$ ' ; ' ' ' ' . -' - iSi: ii . -j ffl I'.- l I- t r !. r S, Kb CONDENSED LOCAL ITEMS 1 IIONOI.tU.tr. "Gage" hats, the vcr latest - L. Turin r Co., I.,1. I. l'eck goes lo Homi'llltl todnr mi business. Work on the Kntiiuinn culvert begins mi Monday. Mr. Mini Mrs. Fied C. Smith arrived by lite Kiunii Wednesday nnd nre registered at tlie I'encock. Mrs. Carl S. Smitli nml fiunlly nrc guests of Mrs. N. IS. Tracy al Hie kilter's Olui resilience. "Knnn coffee;" our own ro.nl, guarnn. teeil free from nlladutlerallnn.L. Turner Co., l.t,l. 4a.tr The Territorial convention will he call ed to onler nt Ililo, at 9 o'clock, Thtirs lay, September ml. Work is progressing on the mail con struction at 21 miles, Olaa, anil the former l'ahoi trail. Mrs. Henry llajes has returned from a two weeks vacation at I'uhnkalna, 22 miles, Volcano ro.nl. II. II. Sinclair ami son, Arthur Sin. clalr spent Thursday at the Vol...

Publication Title: Hilo Tribune
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
x
Loading...
x
x