ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 July 1896

c j;:' / A jji, É4--' O I 11 m A\ TEXAS POSTEN. I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I^TEXAS^ Austin, Texas Fredagen den 17 July, 1896. VOL. I. No. 14. KRÖNIKA. HUR PASTORN HANDLADE MED HäSTAR. Ej långt från den vackra och fram åtskridande staden Georgetown, Wil- liamson county, bor en pastor, som för några veckor sedan försökte sin lycka på hästhandel och huru han lyckades deri, omtalade pastorns dräng, Nils. .Jag tycker i alla fall, att pastorn inte skall sälja gamla Bläsen. Han går så snällt lör vagnen och pastorn får minsan inte så lätt en annan som är så bra som han. —Nej, sade pastorn, jag vill i alla fall göra mig af med honom, ty han går inte riktigt på frambenen. Här om dagen snubbade han tie eller fyra gånger och sedan dess är min hustru rädd att åka efter honom. —NA, som pastorn vill då, sade jag och så köt de vi till staden i af- igt att sälja Bläsen. Vi satte som vanligt in vagnen i vår grocerigård, och sade pastorn: Nils du, sade han, nu får du gå med Bläse...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 July 1896

T I . I* f TEXAS POSTEN. flyhets och flnnonstidning Föp svenskovne i Texas. TEXAS POSTEN. (.THE TEXAS POST.) Publlshed e verv weok, ln Austlu, Texas, by tbe Swbdish American Pubmkhino Go. Tlie only swudish paper ln Texas, anu the best advertlslng medium to reacb tnls class of eltlzens. Manager. Kichahb Johnson "SOOOOöOCOOOCCCCCCCCCCCCOvOCÄOCOCOvÄCOCCCCv. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: . Ktt ftr - - - - - - - - - 81-00. Ett hälft är ------- Elt är pä kredit ------ Ett hälft är pä kredit - - - - Ett är till Sverige - - - - - Ett hälft är till Sverige - - - Prenumerationen är betalbar i lörskott obh penningar böra sändas medelst Po stal Note". "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, Taylor Iiuildinu, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. för att den—"för-ökte fly och ej åt- j ™ en al ne dhaérsfftårne spoi lydt löjtnantens befallning!" Så lyd d* henn* ®fd hjärtat 1 brand °m >'« i ^ ms, inunrofnr Ange...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 July 1896

kyrko underrättelser. M Sv. Ev. Lutherska Kyrkan. Hörnet af C"ni:ress Avenue uch lö:e gatan. Sön- dagsskola hvarje söndag kl. 10 f. m. Gudstjenst hvarje söndag kl. 11 f. m. och 8,30 e. in. saiiit onsdag^qviillar kl. 8,30. Ungdomsföreningen möter i kyrkan lista och 3.dje torsdagqvällen i hvarje män ad. G. A. Dohf, Församlingens Pastor. " Bostad: 105 West 16:e gatan. Sv. M. E. Kyrkan. Hörnet af 15:e och Reed River gai. Söndagsskola hvarje sön- dag kl. half 11 f. m. Gudsijenst hvarje söndag kl. 3 och 8 e. m. samt onsdags- qvä!lar kl 8.15. N. Eklund Församlingens Pastor. Bostad: 1508 Reed River gat. Sv. Baptistkyrkan. Söndagar: Sön- dagsskola kl. half 4 e. m. Predikan kl. 8 e. m. Tisdagar bibelläsning il. 8 e. m. Torsdagar bönemöte kl. 8 e. m. H, J. Bengtson, Pastor. Bostad: 2004 Sabina gatan. PREDIKOTURER I DECKER. Sv. Meth. Ep. Kyrkan. Söndagsskola hvarje söndag kl. 10 f. m. S. A. Lundei.l, Pöreständare. Predikan kl. 11 f. m. och 8 e. m. hvar- je söndag. Bönemöte hvarje ojsdags- qväll...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 17 July 1896

I ' . ii 'in \ / T AUSTIN. En storartadt bröllop firades den 15 Juli hos kapt. Herry Owens' j Södra Austin. De förenade voro nemligen mr T. A. Hall, medarbeta- re i "The Comptroller's office" och miss Olivia Smith från Jefferson. Syf öreningens auktion kommer att hållas den 18 Juli i Sven6ka M E. Kyrkan i Amtin, hörnet af i5:de och Reed River gatorna, kl. 8 på af- tonen. Alla inbjudas hjertligt att närvara och deltaga i auktionen. Glöm inte kl. 8 i morgon afton. På sina fem fingrar, tänkte Tay- lor Pressler han hade Sjette wardet, natten till den 15 dennes, då han var ute med pistoler och skö: till höger och venster efter hvarje menni-ka han såg och mötte. Walter Bierce, en plumbare, hann knappast komma undan de mördande kulorna, och äf- ven många andra personer måste ta- ga 'ill flykten för hans raseri. Slut- ligen anlände polisofficerarne Gibson och Carwin, hvilka arresterade ban- diten. I lifsfara var vår ärade landsman Charlie HofFman här om dagen då han var ute och åkte omkring...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 July 1896

r J ■vr TEXAS 4* AV V I ARG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 24 July, 1896. VOL. I. No. 15. KRÖNIKA. m Ja, nu begynner det, sa han som viste björnarna! Henry Ward Bea- cher rådde att gifva en arbetare vat- ten och bröd för frukost och bröd och vatten för qvällsmat, en dollar om dagen och han kan vara nöjd och dit har det verkligen kommit. "Men tomma hundar jagar bäst"! Man ser genom de olika tidningar alla möjliga sorteis fabriker stängas upp. Glasbruk af lör mycket glas, spinnerier af för mycket tråd, väfve- rier af för mycket tyg, o. s. v. Men ändå ser man personer gå trasiga och barn halfnaknaaf brist på kläder och hus utan glasrutor. Månne det är lättja som gör det, eller brist på pen- gar? Nu kommer "guldbugs" poli- tikussar med den underrättelsen att vi behöfver hög tull, så vi får lof att rösta för Mckinley. Arbetarne går och väntar på att dörrarna skola öpp- nas på fa1 rikerna. Notiser äro uppslagna att det fin- nes för mycket va...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 July 1896

TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för avenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlsbed every w«uk, In Austin, Texas, by tim Swkdikh Amebioan I'ublibhinq Co. tiii, only Hwodlsli pup«r ln T«xas, and the best advurtlsiiiK medium to reach thla ciuh^ of citlzens. kichaiio Johnson Manager. •ooooocooooooocoooccocoocccocccoocooccocooc . Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - $10°- Ett hälft år ------ - 60. Ett år på kredit ------ 1.50. Ett hälft år på kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, Taylur Ruildino, AUSTIN, TEXAS. Tolephone 279. Advertising Råtes. One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, $ i.oo io.oo 5.00 50.00 On larger advertisements råtes ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 July 1896

rt o Vannernas spalt BR KF FRsiN DALLAS. Härmed innesluter jag en dollar såsom prenumeration på eder tidning. Jag är mer än belåten ined eder tidning. Texas-Posten, och hvarför skulle vi -'enskar här i Texas inte sätta värde p., att vi nu har en tid- ning, samt försöka att uppmuntra den det bästa vi kan. Dallas lider ej mera brist på vat- ten nu, det har regnat här för en tre dagar, så mycket, att man hade till att vada öfver gatorna. Säg, svenske vänner i Dallas, här är säkert mer än en, hvarför låter ni inte höra utaf eder i vår lilla tidning, Texas-Posten? Inte kan det vara möjligt att ni äro så mycket ameri- kanska, att ni skäms för att låta oss veta det ni äro svenskar? Nej, mina svenske vänner, så är ej förhållandet med mig. Jag har nu varit här i nä- ra sexton år, men "you bet", jag är stolt ötver att vara svensk.J Med allaktning eder—H. H. BREF FRÅN WACO. Tack för eder tidning, den är en välkommen gäst i Waco, och jag ön- skar att den må växa och sträcka sina grenar till all...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 24 July 1896

Rf ■ I ii ii ' f 'il f O I r fl AUSTIN. Reward. Guvernören utlofvade i tisdags $250 till ilen som tager reda på den okände person som mördade Jake Ellenberger i Houston county den iode Juli. En smygtjuf. I söndags natt in- smög sig en tjuf i Attorney L. L. Hague's plats och stal en sele. Cen- tral polisstation erhöll genast under- rättelse derom. Fröknarne Anna Seliström och Augusta Yongren leste i måndags ut till Hutto för att der tillbringa ett par veckor hos sina vänner. Lycka till mycket trefligt. Inbrottstjuf. Vid något tillfälle i lördags natt, hade en tjuf brutit sig in i George Southernwood's rum och tillegnat sig en börs innehållande $3. Polisen blef upplyst om saken. Fröken Edla Karlson har under veckans lopp lemnat Austin för Dal- las, för att der helsa på alla sina for- na vänner, hvilka täkerligen skola blifva glada att återigen få se miss henne. Malewinsky di Sons välkända klä- desfirma här i staden, hvilken drifvit en betydande affär, nödgades i ons- dags att gifva up...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 July 1896

CL m > v m 3 1 ^ ■f *MS TEXAS ft/ \ ) Cl y ^/b-, POSTEN. I ÄRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 31 July, 1896. VOL. I. No. 16. ARBETARENS SÅN O. En visa jag vill sjunga, Om detta nya land, riur arbetet är nedtryckt, För silfverfrågans band. För de som makten hafva, De låtsa det förstå, Men mycket bättre vore Om enighet fick rå. Jag arbetar i Texas, Och det är med en kläm, Men ej har jag då mera Än dollars tjugofem. Jag knogar och arbetar På det, för hvarje dag. Det är i ensamheten Och ej i stora lag. Men om jag skulle nämna Hvad jag då göra får, Så är det till att passa {. Och alltid redo slå. För först befaller frun Att jag skall sadla på Den gamla trogna hästen, Som der i stallet står. För att k'å ut i staden, Med ärende här och der, Och komma hem på stunden, Ty annars blir hon tvär. Men jag är ej så rädder; Vid sådant är jag van. Kanhända att jag stannar En halfver dag i stan. Om någon önskar veta, Hvem nu jag knogar för, Så är det...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 July 1896

M TEXAS POSTEN. J?ynets oeh Annonstidning föP svenskarne i Testos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published ever^ week, InAuBtln, Texas. ever, the Swkoihh Amehican Pcblihhino Co. I^ic only swedlsh paper in Texas, and the best advertlslnK medium to reacb thls class of Citizen . Kichaku Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ftr - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är ------ - 60. Ett Sr på kredit ------ 1.50. Ett hälft är på kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sandas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, TaylorBuiliUny, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlsing Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, • 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisements råtes will be made on application...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 July 1896

v; I • I ^ 1 '.JP I Ii 1 v ht • t ' ; Vaitnerttas spalt AUST1N-BREF. Genom ett bref ifrån Austin den 20 Juli, som var publiceradt i Syd- vesterns förlidna nummer, beder un- dertecknad att få nämna ett par ord i vår kollega Texas-Posten, om re- daktionen så tillåter det. Nemligen en man i Austin som skrifver sig för «J.";hu, hu! mycket känd till under- tecknad. Hur står det till med er i alla fall? Jag har länge haft skäl att tro det hjernkontoret på J. var litet i oordning, men ej varit viss Uerpå förrän nu. Här kan man till exem- pel få höra hvad han säger: Lägermöten eller "campmeetings" höra nu till ordningen för dagen bland svenskar, amerikaner och neg- rer. Hör du J., bättre vet tänkte jag att en som—ni är, skulle hafva än till att blanda svart och hvitt till- sammans. Jag tror inte att någon svensk i Austin tycker om negrer, med undantag af J. Vidare säger han att mr Emil Wallin blef skjuten i ryggen af riågm illvillig person, men dess bättre, anses icke såret blif- va vidare ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 31 July 1896

In t < 11 h i •i i I r ' ■./ ) C AUSTIN. J Prenumerera på Texas Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Attorney General Crane lemnade i onsdags, för att vid Prairie Hill i Limstone county, hålla ett politiskt möte. Guvernör Culberson utlofvade onsdag* $250 revard till den som kan taga reda på P. K. Goodall, hvilken mördade sin egen fader den 2 Juli, 1896, i Bosque county. Mr y. C. Stoivcs från Hunters' Uend, kom i onsdags till staden med den lörs'a bal af bomull, samt sålde densamma till Winn & Daniel, 8 cents samt ett premium af $20.00. Eldsvåda utbröt kl. 3 på morgo- nen, den 28 Juli, ute i mr G. A. Bahns vtali. Brandsoldaterna anlän- de i rätt tid för att densamma med ens. Ingen betydande förlust gjor- des. Ett besök. Vår ärade landsman, herr Bengtson f ån Manda, var i tis- dags inne i staden i och för affäier, samt ajlade då ett besök å Tkxas- Postens kontor. Titta upp igen när ni kan. En storartad bal gick i torsdags afton af stapeln uti Östra A...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 August 1896

1 / ^ s TEXAS POSTEN. I ARG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 7 Aug., 1896. VOL. I. No. 17. Verldsleda. Ett nyligen för första gängen offentlig- gjord* poem af Herman Bjursten. Jag ensam står, för mina fötter ligger I spillror grusad mina minnens verld, Dock ej af dig, o öde, nåd jag tigger, Ej på ditt atar tänderl offergärd?— I mörka stunder af oändlig smärta, Fritt edert gift i mina ådror gjut. Och flamma fritt, vulkan uti mitt hjär- ta, Din sista gnista slocknar dock till slut Jag också druckit utur glädjens vågor Och hoppets fackla öfver blommoi följt. Jag rusat mig af sol—af ljus—af lå- gor, Och hvarje qval med nektar ned jag sköljt, Jag ock har lutat mig emot ett hjärta Som varmt emot mitt eget klappat har;— En bleknad bild, klädd i ett dok a) smärta, Står för min själ än detta minne qvar Hvad har jag gjort att grymt man mig förskjutit Och tillstängt för den arme hvarje dörr Allt skönt i lifvet till mitt bröst jag slutit, Och dygden...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 August 1896

K- *\ '' 1 Ci TEXAS POSTEN. fiynets oeh Annonstidning för Venskorne i Testos. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) 1'ubllsbed every week, in Austin, Texas, by the Kwkdish Ambhican Pcblishingi Co. "rfie only swedlsb paper in Texas, and the best advertisinpt medium to reach tills eluss of citizens. Richaiid Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. PretiumeratJons-pris: Ett år - - - - - - - - - $1.00. Etthalflär ------- 00. Ett är på kredit ------ 1.50. Etl hälft 8r på kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i lörskott obh penningar böra sundas medelst "Po stal Note". "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, Taylcr Bulldinu, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertisfng Råtes. One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, On larger advertisements råtes will be made on application. $ i.oo io.oo 5.00 50.0...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 August 1896

*; '/.V* Vänner nas spalt BREF FRÅN NEW SWEDKN. i m Ärade Red. af Texas-Postens. Nu är jag här äter igen och vill slänga in några rader, men är så rädd att denna skrifvelse skall kom- ma uti papperskorgen och blifva be- grafven ibland dess stumm i innehåll, men hoppas dock äfven denna gång att redaktionen vill "excuse my poor ■writing." Ja, efter som jag har börjat att skrifva om dans, så är det väl bäst att gå vidare. Ja^ såg i Texas-Po- sten för några dagar sedan ett bref från "Berndt"; det låter nästan som han vore på min sida. Han säger, att han inte vill diskutera med såda- na som säga att ungdomen ej bör hafva något nöje. Jag hoppas att du inte missförstod mig, nemligen att jag var emot dansen; nej visst inte, ty om det är synd att dansa, så är det lika stor synd att leka de der småbarnslekarr.e, om jag så får kalla dem, ty de äro så barnsliga att det inte är något nöje uti dem; åtminsto- ne ser jag då intet trefligt uti att le- ka sådana. Och om man nu till ex. blifver bjuden...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 7 August 1896

■ 1 ' 1 Tillkännagifves att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla landmannen Carl Carlson, i en ålder af 26 år. Han var född i Mallbäcks soc- ken, Sverige, och afled här i Au- stin, Texas,den 5 Augusti, 1896, djupt sörjd och saknad af föräl- drar och syskon samt slägt och många vänner. Begrafningen skedde i torsdag eftermiddag. Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Besök. Under veckans har vi haft besök på vårt kontor af följande per- soner: Mr N. M. Anderson från Pleasant Hill, samt mr Carlson från Manda. Svensken Emil Sandquist blef i söndags qväll öfverraskad då han skulle med tåget lemna staden, han blef omhändertagen utaf en polis i detsamma han ämnade flyga härifrån. Han är anklagad för åtskilliga stölder som här begåtts på senare tiden. Sistlidne söndag blef han anmäld för polisen att han stulit $10 från ett ungt fruntimmer, samt en hel hop andra saker, värderade till $150. Sandquist var vid det tillfället då han blef arrest...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 August 1896

.. . ' ' t : 1 It I t TEXAS 4* /v -t.-••"t' /7 /j> y />/- 7 u POSTEN. I ÄRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 14 Aug., 1896. VOL. I. No. 18. •BLUFF: (För Texas- Posten.) När bondherden "O -A.-S.-H." skriiver: "Guld är vilr bor?. Vår tillflykt., vårt vapen så try<r}ra,'' Då—bluffar herr prosten; till—Tanklö- sas torg Han för då små nödlögner skygga. Men—broder, förlåt honom, ty se, han vet Ej heller metod—att få prestbuken fet, Få bankbok och gångkläder snygga. När "brukspatron" Vigtig, han är ju be- kant? Predikar om "silfver't det svaga", Då bluffar han, tro mig, ty detta är sant, Då söker han eder bedraga. Ert guld, ser ni, går i hans ficka så lätt, Mensilfver't har ...era omfång, you bet! Låt ej er vid "näsone" draga! När tidningar skräna om silfvermynts fall, Så tanken: Med silfver betalas. Gemenligen dylika byrackors skall, För silfver kan kacklas och galas. Och tjusar det, uti bur och offcin, Så duger dfit 6ck i mitt tjäll....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 August 1896

Hk .Hl j I -V] r ! J t I ^ Ji TEXAS POSTEN. fiynets oeh Annonstidning för stfenskavne i Te*os. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlstied every week, in Austin, Texas, by the Hwedihh Amkhican Pcbmbhing Co. The ouly swedish puper in r e x tis. a 11 d t i e best adverttsing ruodluni to reach tlils class of citlzens. Richard Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. prenumerations-pris: Ett är---- - - - - - Ett hälft är ------- Ett är pä kredit ------ Ett hälft är pä kredit - - - - Ett är till Sverige - - - - - Ett hälft är till Sverige - - - Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sända* medelst Po stal Note". "Mon y Orders" eller i 2-cents frimärken under adress: TEXAS IPOSTIBItf, Tavlor Buildinu, AUSTIN, TEXAS Telephone 279. 11.00 00. 1.50. 75. 1.50. 1.10. Advertislng Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - 10.00 Six inches, one month, - 5-oo Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisemen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 August 1896

t Vatttiertias spalt. bref från svensk-amerikaner. r 1 i ■ *7, 2 • * (Vi erinra tidningens läsare om att det i denna afdelning icke är Texas- Postens redaktion som talar. Hvem som helst får undtr "Tankeutbyte" gifva uttryck åt sina egna åsigter— antingen de öfverensstämma med el- ler strida emot redaktionens—blott han icke skrifver något som kränker sedligheten eller den allmänna an- Ständigheten.) Tidningspressens tio bud. Herrar—och damer—tidningskorrespon- denter vänligt tillegnade. 1. Meddela genast underrättelser om tilldragelser af allmänt intres- se. Undvik långa reflexioner. Låt tilldragelserna, objektivt framstäl- da, sjelfva tala. 2. Skrif kort. Låt eder grundsats vara: fakta, inga fraser. Uttryck edra tankar tydligt, men försök att säga så mycket som möjligt i så få ord om möjligt. Skrif också läs- ligt, isynnerhet namn och siffror. 3. Tidningen är icke ett bref till edra privata vänner och bekanta. Undvik derför alla uttryck cch meddelanden, som väl passa i ett bref, men...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 14 August 1896

AUSTIN. '*d A Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Svenska metkodist församlingen väntar sin pastor hit från Washing- ton denna vecka. Fjorton indianer voro den 14 Au g. på besök i vår goda stad. De röd- skinnade männen voro alla friska och krya. Mrs Anderson från Chesnut, Kansa , som för någon tid varit här i Austin på visit hos sina bekan- ta, lemnade häri onsdags för att åter vända hem. Guvernör Culberson utlofvade den 10 Aug. $150 belöning till den som kan arrestera Jesse P. Roser, efterfrågad i Bowe county, hvilken försökte att mörda Tom Barckman i December månad 1895. Till Texas-Postens läsare. Alla som genom orätta adresser på ett el- ler annat sätt ej erhåller tidningen ordentligt som den skall komma, torde snarast möjligt meddela oss derom.—Expeditionen. P&. begäran vilja vi rätta en uti Texas-Posten införd notis i förlidet nummer angående svensken Emil Sandquist, hvilken blifvit anklagad för stöld. Sandquist blef i månda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x