ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
U.S.A. KANNATAB SÖEPUUDUSE ALL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

üis.A KANNATAB SäEPUÜDUSE ■4r%v' . ALL. ' [Juba mõnda aega kestab U;S.A.-s söekaevurite streik, n.n. p ehmešöe : kaevandustes. Streigist võtavad vä hemate vaheaegadega osa 1 milj. 400 j tiihat, kaevurit. Selle tulemusena on • igapäevase tarbesöe varud U.S.A.s j valit 11 enud miinimumini.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Eesti Vabariigi Aastapäeva tähistab.' 'Sydney Eesti Baptisti kogudus Aktus- Jumalateenistusega - 26. veebr, kell, 11 enne lõunat YWCA suures saalis, Liverpool St. 189, City. • Kavas koorilaule, ettekandeid instrumentaal kvartetilt, solistidelt jne. Päeyakohase kõne peab h. E: Hansar Kõik kaasmaalased Tere tulemast! f* BO BtiE EH TE ID ^ Sõled, preesid, kett ^kaelaehted, kettkäevõrud jne. Töödeldud ja graveeritud muinasleidude mustrites. Igasugused teised ehted, esemeclja graveerimise tööd tellijate soovikohaselt. ■ T. T Ä V Ä 65 HILLCR^ST AVE, CHULLORA, BANKSTOWN, SYDNEY Punchbowl'i ja Bankstown'i "raii dtee jaamadest bussi nr; 189 üjhendusj peatusega HillcreskAve ja Boronia Rd. nurgal. TÖID. MÜÜGIL " 'EESTI POES" 202 CAMPBELL STREET DARLINGHURST. ' .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS VENEL H-POMM? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

KAS VEN^L H-POMM? .Lääneriikide hirmutamiseks oh Nõukogude Vene käiku-lasknud ula tusliku propagandakampaania, mille eesm,rgiks on tekitada liirmumee leolu. Nähtavasti sellega tulebki seletada inglise ajakirjaniku Ken neth de Courcy teadaannet, et Venel olevat kolm hydrogeen (vesiniku) pommi, millistest ~ ühte on lastud plahvatada katsepommina. See ole vatki Vene viimne aatomiplahvatus. Inglise aatomiteadlased võtavad d<? Courcy juttu küsimusmärgi all.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

EESTI VABARIIGI AASTA - PÄEVA.'.. Vi' aktus peetakse Eesti Majas laupae-, c<;val; 25 veebr, algusega, kell' 3 p.l; -Kavas on^ävakõne Eesti Seltsi' esi mehelt T.^. Varikult, vaimulik tali tus õp. Fr. Stoekholmilt ning -muusi Lkalisi ettekandeid seltsi ^instru mentaal kvartetilt ja meeskoorilt. Aktusekõne peab 1-lmar Raudma. Kavas on veel deklamatsioone pr. Lemitsalt. L Sama päeva õhtul- kell 7 toimub Eesti Majas kireva kavaga selts kondlik koosviibimine. Paäsineid koosviibimisele saab, alates 18. vee-; bruarist. seltsi einelauast ja juha tusliikmetei käest. Pääsmed maksa vad 5/- isikult. j EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA täiustatakse Brisbane'is päevako hase aktusega ja sellele' järgneva seltskondliku koosviibimisega Y.W.O.Ä. ruumides, Adelaide Str., 278, Brisbane-city, 25, veebruaril, 1950 (laupäeval), algusega kell 6 .õhtul. .. E Kõik eestlased;; teretulnud/ EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA • ^ pühitsetakse föanberras, lam>.^o25. 1 5 veebruaril Y.W.C.A. "ruüniMess ai-' -gusega k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

SEISMAJÄÄNUD KlRJAÖ; Meie lehe toimetuses, on puudu liku aadressi tõttu jäänud .seisma kirjad järgmistele isikutele—Jüri y Piiroja ja Endel KärdL- Samuti on; saabunud trükitöö.. Saksamaalt prl. Virve Raudseppa nimele. / " •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev.-Lüteriusu Ju-* - malateenistüs 011 90 Goulburn Str„ Luteriusü kirikus pühapäaval,19 veebruaril kell 7 õhtul. - •EELK Sydney Eesti Ev.-Luteriu su Jaani Koguduse täiskogu koo solek peetakse Koguduse saalis— 71)0 George Str., sissekäik Parker Lane'st—pühapäeval, 19 veebruaril 1950 a. algusega kell 3 p.l., millest kõiki Koguduse liikmeid palutakse osavõtta. . ^ ... Leeriõpetus algab märtsi • kuu algul; kõiki noori, kes soovivad leerist osavõtta, palutakse õpeta jale üles anda. Praost Fr. Stockholm, SR. Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse õpetaja" EELK Sydney Ev.-Luteriusu Jääni Koguduse tõriskogu koosolek peetakse koguduse saalis—760 ^ea^f^l^treetr^^issekäik Parker y Lane'st—-pühapäeval, 19 veebruaril 1950 a. algusega kell 3 p.l. ' PÄEVAKORD: -1. Koosoleku avamine ja rakenda mine. * , - Jc .2. Koguduse õpetaja aruanne 1949 a. kohta. „ « _ 3; Koguduse . Nõukogu aruanne. 4. Kassapidaja aruanne. 5. Revisjoni komisjoni . aruanne. 6. Saali komitee ar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 February 1950

Johannes Sepp'a SÜNDINUD 6. AUG. 1897 a.   SURNUD 8. VEEBR. 1950 a.     MÄLESTAVAD SÜGAVAS LEINAS.   ABIKAASA JA PEREK. TRUMM.  Surma läbi lahkunud Johannes Sepp'a     SÜNDINUD 6. AUG. 1897 a.       SURNUD 8. VEEBR. 1950 a. MÄLESTAVAD               THIRLMERE EESTLASED     Surma läbi lahkunud sõpra   Johannes Sepp'a                              Mälestavad:       A. ja O. Nortots. A. Viedebaum. Avaldame südamlikku kaastundmust pr. Ida Sepp'ale tema abikaas     Johannes Sepp'a     surma puhul A. ja O. Nortots. A. Viedebaum. 30. jaanuaril 1950 a. lahkus meilt                 õnnetu surma läbi   Arnold Paluoja     Sünd: 22. nov. 1927 a. Tartus.   Maetud 2. veebr. 1950 a. Brisbanes Teda leinavad Vanemad kodumaal, õde   Ameerikas ja töökaaslased B...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Kiriklikke teateid Eesti Vabariigi aastapäeval, 24 veebruaril 1950, on . Jumalateenis tus THIRLMERE!s kell 8 Õhtul. Pühapäeval, 26- veebruaril' k.a. keH 7 õhtul on Eesti Vabariigi aasta* päeva Jumalateenistus Sydneys 90 - Goulburn 'Str. Luteriusu kirikus. : Laululehed. Leeriõpetus algab lau päeval, 4 märtsil k.a. kell 4 p.l. ko* ; guduse saalis 760 George Str. sisse käik Parker Lane'st; kõiki noori» kes soovivad leeri tulla, palun nime tatud ajal koguduse saali tulla. * Praost Fr. Stockholm, SR. Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani . Koguduse Õpetaja. " mEZ& KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. v Peatoimetaja "Juhan Viidahg; Vastutav toimetaja ja litsentsiaat J - Ilmar Raudma. ; y i Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W» Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. 1 Aadressi muudatused sh 2/-;'^ j Tellimishinnad; 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 10/- toll» tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsim...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRJANDUS-KULTUURÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

KIR JANDUS-KULTUURÖHTU. A. H. Tammsaare surma 10. aas tapäeva mälestamiseks korraldab ▼ "Meie Kodu" 12. märtsil, algusega ' kell 6 õhtul Sydney Eesti Majas> kjEt jandusrkultuurõhtu. Peale päevaiwf hase kõne, vokaal- ja instrumen taalmuusika ettekannete esineb * õhtul ka tuntud eesti draamanäit* ' leja Jaan Mürk. ; ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kisendad, kodumaa! KALJU LEPIK. 1 [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

KALJU LEPIBl. 1 "ükski võim - ei saa ~ sulgeda suud, iärjeks avatud suud, meie maa, meie õiguse järele. ~K& siis, kui me hõim selga saab surisärgi manala Õues, kuulete kisendust kõues, kanarbikus ja soos, sügisSajus ja rajuhoos õ i g u s e j ä r e .1 e. z Sinu käed nad aheldanud kodumaa, peksnud narmaiks su piha. v Aga su vabadusiha : • ; { murda ei saa võõra piits ega kepp. Väevakask ja maarjalepp nurmedel miillani -maas. Aga nad ei sure, vaid tõusevad taas, ; siis kui sureb me mure. 3 Pilvedv pahempidi karjun, killu kisendan kuust. Mu kisendus lÕigaku läbi teie lihast ja luust ! Tükkideks kisendan taeva, kisendan mustaks päikese! Kisendan, kuni teil väikese r ja vahva maa ning rahva kannatuse ja vaeva pärast on häbi!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI LUULETUSKOGU SAKSA KEELES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

EESTI LUULETUSKOGU SAKSA T ^ - KEELES. • Bernard Kangro hiljuti ilmunud, luuletuskogu "Tulease" on saksa keele tõlkinud Herman Stock. Sa malt ilmus varem tõlkes Marie Underi valitud kogu luuletusi pääl kirja all: '1 Stimmen aus der Schat ten. Herman Štöck on rahvuselt sakslane, kes eestlannaga (Marie I Underi tütrega) abiellumise järelee eesti keele ära Õppis. Bernard Kangro romaani "Igat setud maa" II osa on praegu trükis ja .ilmub pealkirja all "Kuma taevarannal" loodetavasti tuleval" kevadel (Euroopa mõiste järele)» Tegevus areneb käesoleva sajandi alul. Autor kavatseb romaani IH osa kirjutamisega alata. IJV

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt "TORMIAASTA" POPULAARSEIM RAAMAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

*4 TORMIAASTA" POPULAAR- J SEIM RAAMAT. Eesti raamatu 5 a. ilmumise jä rele paguluses kuulutas "Orto": möödimüd aasta lõpul välja raama tute paremuse hindamise .võistluse. Orto, lugejate pooli hinnati pärima, raamatuna Arved Yiirlaidi 2 .köiteline romaan "Tormiaasta," mille autor slai auhinnaks kr. 250. Teisele kohale hääletati lugejate poolt August Gailiti romaan "Lee gitsev Süda," mille auhinnaks määrati autorile kr.: 150. ja häälte arvult kolmandale kohale tuli luge j jäte hinnangul Valev Uiböpüu ro-. maan "Keegi ei kuule'meid. " Kol manda ^ auhinna saajale Valev Uibopuule määrati preemiaks ' kr. 100.—. Kui kõnealused raamatud õleks1 tulnud kirjanduskriitikute hinda misele, siis oleks esikoha pälvinud August Gailiti "Leegitsev, Süda/' teisele/kohale V. Uibopuu "Keegi ei kuule meid," kuna noore algaja kirjaniku "Tormiaasta" oleks jaa nud viimsele kohale. J.V.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BERTRAND RUSSEL AUSTRAALIASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

BERTRÄND RUSSEL AUS TRAALIASSE. Rahvusvahelise kuulsusega inglise filosoof lord Bertrand Russel on kutsutud Austraalia rahvusvahe lise instituudi poolt loenguid pi dama. Kuulsat teadusmeest ~' ooda takse Sydneysse 23-ridal juunil. Va ba sissepääsuga loengud on ettenäh- j itud; kõigi osariikide pealinnades.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAUDTEELASED ÄHVARDAVAD STREIGIGA MIGRANTIDE PÄRAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

RAUDTEELASED ÄHVARDAVAD STREIGIGA MIGRANTIDE PÄRAST. • Austraalia; raudteelaste ametilt hing Sydneys ähvardab streigiga New South Wales'i piirides, kui mi grante ei eemaldata räudtee teenis tusest. ■ Ametiühingu juhtide jutu j järele olevat raudteevalitsuse poolt pandud ohtlikele kohtadele migran did, kes ei oska küllaldaselt inglise keelt ega saa aru signaalidest. Raudteelaste ametiühingu esimeest I. Fergüsson ütles, et raudteelased keelduvad tööst nende migranti dega, kes ei oska küllaldaselt inglise keelt. Tõenäoliselt on viimati nime iatüd põhjus ainult ettekääne, kuna tõeline põhjtis on see, et ametiühingu kommunistlikud jühid peavad Moskva korraldusel tõrjuma migrandid eemale kõigilt tähtsa matelt tööaladelt;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Annetusi Eesti Invaliidide Abistamisfondile [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

.. Eesti Invaliidide Abistamisfon dile on laekunud järgmised annetu sed, mille eest Fondi, juhatus aval dab südamlikku tanu: 1. Hr. Jaak Renno ..£18 0 2. Bathursti laagri eest lastelt (hr. Kiinmeli kaudu) ■>.. .. .. . . . v £22 8 0 3 Hr. Ülo Laube .. ... £5 0 Õ 4. Hr. E. Peenmaa .. • ;• £1 0 0 5. Hr. R. Kallasmaal .. £1 0 0 6. Hr. A. Lesins .. .. -£1 0 0 7. Bone"gilla laagri eest lased (hr. J. Renno kaudu) .. ... .. .. .. £33 17 3 8. Hr. K. Horak . . .. £1 19 3 9 Pr. H. Keerdojä .. £1 1 1 10. Hr. J. Palumets .... £0 8 3 11. Prl. Milja Roots . . £1 0 0 12. Hr. U. Karu .. £0-10 0 13. Hr.. J. Karblane .. £1 10 • 0 14. Hr. E. Peenmaa .. £1 0 0 15: Eesti Skaudid Syd neys .... £14 13 0 16. Hr. Richard ToliVver £2 0 0 17. Pr. Meta Tohwer £2 0 0 18. Hr. Harry Hintze £10 0 Kokku'.. .. .... .. £92 13 9 Märkimist väärib asjaolu, et kohalik firma, kes tegi Eesti In valiidide Abistmisfondile templi, tegi selle tasuta—poolehoiu avaldu sena eesti sõjainvaliididele. , Eesti, Invaliidide Abistami...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JÄRJEKORDSED LÖÖMINGUD LÖUNA-AFRIKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

JÄKJEKOKDSEB LÖÖMINGUD LÖUNA-AFRIKAS. 13. ja 14. veebr, puhkesid Lõima Aafrikas Johannesburgi ääres aset sevais kolmes neegrilinnäs järje kordsed verised löömingud. Mustad ründasid tuletõrjujaid, k£s läksid kustutama neegrite poolt süüdatud ärisid ja võtsid korda looma saabu vaid politsei üksusi vastu tulirel vadega ja kivirahega. Kogu liikle-, mine linnas seisis. 12 eurooplast said haavata, neist kaks raskelt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ARVUSTATI MIGRANTIDE LAAGREID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

ARVUSTATI MIGRANTIDE . LAAGREID. , Austraalia kirikutegelaste kon verentsil Menangles arvustati muu hulgas ka valitsuse immigrat sionni poliitikat. Armidale'i piiskop Moyes kinnitas, et ainult 5% migran tidset kuuluvad nende õnnelikkude hulka, kus perekonnad elavad koos. •Luteri õpetaja C. W. Stolz väitis, et "laagrid pole ehitatud perekon dade majutamiseks, vaid nende lahutamiseks. Mõned uued laagrid ja hostelid on lihtsalt võimatud ja naised lastega ei saa neis barak kides elada kuumadel päevadel."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

OTSITAKSE; Anna Keskküla, sünd. Gauer ühes. Maire ja Liiviaga—otsib Froh-. ling, Ulm/do, IRO Büro Con trol Office, Westerlingerstr. 7, Württemberg, Germany. Hugo Weaiiest, pärit Hiiu-Kärdlast -^-otsija Rudolf Aljas, IRO Hause 33-4 Geislingen/St./ U.S. Zoue Germäny (14a). Emir Aisatullin, pärit Tallinnast— otsija M. Mägödi, München—Laim, Agnes Bernauerstr. ,154 E/4-2, Germany U.S. one. Leopold Schults (Schultz)—otsija Martha Schultz^ Berlin—Šalens^er Paulsbornestr. 5 III Etage.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA PUNASTE KAOTUSED. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

i HIINA PUNASTE KAOTUSED. Hiljuti teostasid Hiina rah vuslaste pommitajad rünnaku Can toni piirkonnale, kus on kommunist liku Hiina suuremad õlilaod ja sõ jamaterjali varud, mis koondatud isinna rahvuslaste viimsete toetus punktide-Hainani ja Formosa.rüuda miseks. öhurünnaku tagajärjel puh kesid suuremad tulekahjud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pagulasüliōpilaste konverents Saksamaal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 February 1950

Pagulasüliöpilaste konverents Saksamaal Meile saabus hilinemisega teade, et Saksamaal Münchenis toimus 18. ja 19. dets. 1949 rahvusvaheline üliõpilaste konverents, kus olid esin datud järgmised rahvused '(tähes tiku järjekorras) : Bulgaaria, Eesti, Kroaatia, Israel, Leedu, Läti, .Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakia, Tschehhi, Ukraina, "Üngari, Valge Ruteenia, Valge-Vene ja Yene. Eesti, .üliõpilaskond Saksamaal esindaja tena võtsid osa EÜKS! esimees Lauri Yaska Göttingenist ja Maimu Lillep Heidelbergist. Konverentsi päevakorras oli peale pagulasüliõ pilaste tegeliku elu probleemide veel eksiil üliõpilaste ; organiseeri sime. Tehtud ettekandeist selguss, et praegu õpib Saksamaal umbes 4Ö00 pagulasüliõpilast, kuna see arv paar aastat tagasi ületas 10 tuhat. , Äratab tähelepanu, et stipendiumi saajaiks U.S.A.-sse, kelleks määra takse paremate jõudlusvõimetega üliõpilased, olid eestlased arvuka malt esitatud. Möödunud -sügiseste aruannete põhjal määrati stipendiu mi saajaiks 26 eestlast. J...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x