ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: St. Johnsbury Caledonian Delete search filter
Elephind.com contains 16,352 items from St. Johnsbury Caledonian, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
16,352 results
Page 3 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 2 February 1872

Jolmsburi) OTalcrtonian. st. .liiliiK.tiiiry '"'1,ut -. 17!J. Kricnds m this srclinn of the Slate uill add niatcrially to tlie iutert'tit ol the t'alfiliiniali by mnlint: 114 I"1 itniin proinptly aml in a Iimf, Un- l'oat Otllce Tinii' Tillile. CI.tiSK. Suttthcni aml Wcntrni e.:w a. m. aml TSW 1 M. Suuthern uay H.30 a. N. Northein aml -tai;e tnails 4 (XI r. M. AHKIVK. Nurtheni !).!. A. M. Sunthcin aml cHcin 11 hi A. M. aml 4:M r. M. S..ulhcni uai 1 :li 1'. M. Staj;c niaiU r"4.'. a. m. (iihre buiim l'ruiu 7 a. m. t.i c r. m. llullriiiid Tmliis. UUIMI hUUTII. CMSi. MIKT11. Mail. Kxiiri-n. ilu-1 i:irt-ai. A. M. V. M. " M S l'J -.111 W. Itiirkc, .Vfl 11. '.4 s,!'.- .Sa Liud.iinillc, OUI. 1K. yu; ia St. .Iulnibuiy. 4.3- 11 u- j:i7 !4- li.nm.1. 4 1U 10 41 t.UUU IUD1. uulNUllht. A.M. A l I'.H. f.M. A.5I. P.JI. ,,.c-, Hardwick, 7.15 tiU R. Hardwick, ti.Do liimiauiio. 0:11 1.M Walden, ti.Oy 7.5.1 W. Danville, 5 17 . w, Danville, 5:it 5S 7 ltT 4.VJ St. Juhuabuiy. 145 B 45 7.t 007 K. Sl. .lulii...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 4 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 2 February 1872

Johwikri) GJnledoman. -I. .Inliii-biirj. Vt.. l'rlilny, IVti. s, 1H7--;. Jfor thc (hildrcn. How God took Care of Patty. I'iitty livi-il in llic c-outitry in a wliiti-lnni-i- witli jiivvn lilimls. Tlnn- wa-:i uiie ysinl witli niiontli-riit pra-w iiml 'lc:it tU'i, wlicic tlic liinl- wonlil .-it l':itt Iiml a -wiiif;. too. oui- tliat um 'lut ol' aootl ,-toiit ri-, tliat wonlil u.i 1111 --r -o int" tlic linitulir-. A -luut ili-t:iiiii- Imrk liom tlit- liousc aml u.ml'ii -tootl tlnir i-:it litun ullril uitli -mli -toii-- ot' liiililfti wim-ili-i-tli:it l'.itn -i-i-uiiiI tii-vti tiri'il of il:ivin.' iu tliiui. I'.ut iii'iliaiw-ln-likMl ln--t to ;jo 1'iaiiiiiia. in tlu- -:iil .-litiun-tiiur. into tlic ttooil- to jpitlior tlu- w'i wiM tlowei.-, aml -i-airli lor tlu- ili-lir;it- IVru- aml loi-U,-ol't,o;i tuo i-. (ti. wlio kuou-, lua.vlu- -liv liki-il lutti-r to " inti llir tlir lifliN tiln-ii- iai.i uu- at uotk. .uiil niak liilii a little i-it. ln- min iiinr, it ;i- in t ln- liuivc-i tiuii-,...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 1 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 9 February 1872

(OMMKNCKD AHJUST 8. 1837. ST. JOHNSIilllY, VT., JR11)AY, YEU. ), 1872. VOLUMK 3r NUMJJKH 1802. t. Johniiburi) (!!alertoni;in. rrm.i-nni n-riti h:ii.ay hi . M. f-s ' I '" fc . nppinlle Ni.lilii -i' Mmi lit, St. .lollllttl.lir.l. II .-:.i rmliu;.'. Tlii-n- 11 iii ixistnMf ,,n tliii .a I al,.l..lll.i 'iiih . (liit it' tln- I'olllitv. li ti- i ni.illi r luam palt !' tliu I uili-il -lill.-.. ('.- nli saint liln-n 111111I n-liiit lu.-nli i-i-iiln .i n-ai lni .nl Mllli- h1.i:-. lll. ilii ll.ls Iii Iii- -.11.1 al I l.lll.llll -. .Inli l'i inliui; i.l .il! kllnli iIiiim- :lt lliin- pnr.--.. U illi n. u .iii.I iii.il. lii m.ii tiin. r iilulikilll'ill ..rk mrii u-ailvall kin.Nol .loli I'riiitiii-r ran ln- .l.iit-ai u. II an.l .1- l..-.i. as iii t li.- i-itit-. 1.1-Kiil lllanl.s, Cal.lanil l'api-i ittM-k i ..n-laiitl.l i.l. I. in.l. Kat.-s of A.l.crtiiiiii;: llu. Miilf (1-2 lrni-n, llii li ipaii') i'll.- ' k. Sl.l Fai h riinliliiLiui i' ll.ill iiiii.ui- (i. lini-il nli.- iw-.-k l:a. l. .-..i.ti...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 2 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 9 February 1872

j$t. 3ohnshurg (;illonian. -I. .I..I,,i-I.ii.x. X I.. I .i.l.o.. 1 !. IST'i. The State Fair Que3tion. Ai. atl.joiii ni'it i a Airiirnltulal i-tillJJ ..t thc Caledo-ixii-t xxa- held :it thi- pla.c "ii Tm-dax the t Ii iu-t.. tiCat lu-ar a lepoit ot l Iu- ti i m 1 1 1 appoiut c.l at tlu- :ililiil.il lnictinj: to confor xxith tlic loiatiiij: comiuiltcc !' liie M.ite i-i-ii-t.x. iclatixc to hohlinu thc inl Statc l'ait at thi- pla.c. Tln ti- xxa- a plett.X d i l ation fmui all i :-llt p.llt- of thc lOUIllx. lut imt - llt.lll .1-thci.- wnnlil hav.- lic. ii Imt I'iii Tlu- 1,'ir.lt -iniw tiii'in r Sninl.iv . Tlu- iin-.-tin u.i- .alli-.l t.' nli-i ' t A. .-lc-tii. pn-iili-nt. " lifii A. :. Cliailwirk. rliaii maii nftl iiiiuittri-. Ii- a uitt n ii-pnii I'nnn tlii- n- ! I il iiiiprairil tlial tlu- Stati- Cnln-iuiin-r li.nl in filcil jniiiit a--ki il li tlu- i imitti i- it'tlici-iniiit -.ii-t. .iiul tliat ln.tliin-: .1 lln-:tt i-tl tn l' in tlu . uf li.itiiiuiiioii- aitimi lu tM-i n tlu twii Mir...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 3 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 9 February 1872

t. Johnsbum (flalcdonian. Illlll-I.l Frl.lay. Keli. !t, 1H714. uf tlie Stale uuitertallv to the intereat ol tlie Cult-u.mii.ui hy -riKiin-- l'"'"1 itemi prouiptly aud in a liiief, lee.- hle I.TUl. 1'iMt Offlce Tlme Table. . t tiSK MiuthtTii and Western s.30 a. u. aml 7-:hi r m. Soiithern wa r.:U) a. m. Northein au.l Maue IliaiU 4 mi r. M. i:. Xiirtlieru 'J.Oa a. m. Soii Wiatelll 11:0" A. al. and 1'. M. w a 4.:i- r. M. Stai;e tuaiU e.45 A. ' little houn tlolu 7 A. M. to -. : M. Itallriillil Trnlm. iiuixu aouril. i.olMl .MIKril. ilull F.ipre. Had- l:i.n-. A M. p. M. ' -.19 -al W. litirke. S-l 11-54 4i c.Vi lyndonville DOtj 11. Hi yiii vlv hi..loliinlmr l.ae 11 u J-.I 4- Hainet 4 1U lll 41 i.i east. i.uionr. A.M A M l-.M- - M t, -.e; llalduiek, 7.15 C 4.1 K. Huldwii-k u.:.o UmiioImki I!" 7.31 Waldeu, I..WJ 7.KI V. Danville. 5-47 -UT, Danville 531 j 55 7 (15 4 NJ St. Jolinnliurv. 4 15 t- 4j ti.30 7-i 5 07 F.. St. .Iolin.iliury c-J7 t.l-i 7 II) 5--5 V. Colio.nl, - 1U 5-5.'. St. .f tillli...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 4 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 9 February 1872

jlt. gohnnburu (Calcdoninn. l. .lolnislMirt. l I"li.l.l. IVI. i. 1K7-!. (T7r Ijauxelieefier. How to Attack a Troublesorue Foe. Su iii.iiin im- llii- i iiciiiiL'- 1iii ini Itiw ii.iin-I llii- iic:icci't' tltt tiily limi-i'-t ifi-. tliiit it 1 t-i uti i lu-i i;iticin i- .uiil skill to (-onili.it tltc-ni. Kvcia rn-viii- al'llllt till' tt illlll," - illld till' I " ! illlll uln-ii' i- tlii- luiildri ttlio doi- imt Ii-iivi-tim niiiin nf tln-ni .' invit tlii- ilu-t ttliiih i- lhiiiL" "itli tlu- ttintl n, i nti-i : titrrj iiii'Oliiiny t'nut wliirh rlt. i-s tlu-tln-i'linlil lniiii;- it (-nntiiliutiiiii tViuit tlic -nil it li:t- tinddrit. Tlu- I'iii ii:k--.m.l tlic "inti' di-'iu-it :i ili-lit'iit'- vt-il nl .- ii'i i-i-i. :iiticlr it l'uiiiituii .uid niiiainriit. :inil iiii i-vri liit nf -tu.-ri, niid moiililiii. :inl ccii liitn;; it lil;r 1;in--ti iiii tlic Wiills. Is it nli unii d. t tliat tlic di-inurtl 1iiiii-cIccici riits uut, 'Wlicic dors :ill tlic iliit rnini fiuin i" iiinl tlic piuli...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 1 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 16 February 1872

il COMMENCKD Al'UUST H, L837. ST. JOIIXSBURY YOLUME 3f NUMBER 3 803. VT., JIUDAY. FEB. 16, 1872. t. Johmilntrn (Calcdonian. I'l IIU.-Hhli h.UIII IBIIiAX IO C. M. S-.TON 'V- "0 . t.p..-lte oiililifl-' Aloillilliellt, M. Jilllllilimy. II..-( llic II ,mu1 tl ..liai llln'l uapei iii i 1, ullli lillll.uile.ll.eu.lli.lu .tuaii nr uhh pum. Ihei ieeipl ii ui-ifi-.au ,WSi-.-Theie lilm pu-.la.li.- uu tllll paiitrr 111 I11UI.1 1'iilllltx 4 f llt ,.t the l.untx. tixe telit- u ipi.it ter I un lalt tl.o L ititetl Malt-1 l.alijila . iim-it leuilt twelitx teiiti a xial t.,i a,l juib ,-taj:e. lmh liai I" l ut tlm ull.ie. ,,,!, l'i inllli); nl all Kllnli ilulie at litiui l.iuen XVIth new unil iiilern iuarhiittty and skillful xwirk luell ueallx all kltldl "I l'nnlillj; mn be.lullea-. well aml ai llleap al 111 tlif tltlei. l.-(,-iil Hliuik-, Caldaml l'apil it.K k e..ii-taiitl , 1.J1..1 itlite-. I ll,e ...lllule lltle-. Kaihl.i mic iln-h -pare) tw liall .liaie ( Il -111Ull11t.il r. sqlMli- lulle llli ll...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 2 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 16 February 1872

.jst. .iohnsburg f aledoman. iiiiii.in . New Hiiinpshire and Vermont Rail 1 roads. lll fl.llle l.lillll.lll .-luti-liff !.it Ix 1 1 1 1 - Jli-hcil. it l- .-tated that iu New llamp-.-hiie. xxiih .ibuul IHI luilcs iiiuie lailm.ul jthan Vriiuullt. liiK e.xpell-e of coiiMriif tloll uf thf -aim- in tlu- f.ulnel -tate i neail.x nu-hc milliuti- i.l' ilullais h- than ili the latlcr. We .-aiiuut jildf-f iil- tlli) i.-onrrtllON uf thi- -tatf mellt. llioiiuli xxu lui t- iio ica-iui tn -uppo-c il i- eiioucotif. New ilamp-hiit- i j calleil Xhf, tJratiite -tale. uhilc Vermont i is knuxvu ,i the Un'i-ii Mnuut.iin "-tatf i inilii-uiin; the cli.iiiii-ti'i uf the one " uml lln- .-nlidilx .if tln: otht-i I xihieli in.i.x . peiliapa. ac.-oiitit i:t a liiu ! iled de;ri'ee for t Itt- larf ililli-n-in in thc expcn-f iil ilit- n.l ) ui-i iin of rail-lo.ld- in the tuu .-lat.-. Iiut ii-ull.x. ut caiiiuil ii-i- xxhy thc ilill'eieii. e -lioiihl he i un-.it uiili- il i- uttrihittahle in pait tn .i l.nk nf .-kil...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 3 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 16 February 1872

t. jfohnsburg (Cntetlonian. .1. .lului.linr.t t., Krlilii). Fclt. HS. lKJ'i. ; ! Hlell.l- III tllli .lliull i.r the Mule ttill i,.l, uiuleiialtt to Ihe iiileie-t ut Ihe ('Hleiluui.tu lf, ..udiui; u- lucul itetuu itoiu,lly aiul in n t.u. I. le:: luiu. I'unt Ottlce TIuib TkIiI.-. i Lllt. uutbilli and ll'ealtlu cl i. il. uud 7..IO l- M Nilliftuir Jui. II Nuill.ciu and alujte mnll. 4 UO r. Jl. I Khl h Nollhelu 'JUJ a. Jl riu.lthilu .uid 11 eitlflU 11 U; A. M UUil 4 il3 P. 11 -o.llbllU va.t 4 :is r m Maf niail e.41 a u little L....I 9 In. m 7i.ll.luer u. ltavlllu.itl Tiali.. ..Oltu 5..1II1 oUlM. MIRlll lml r.il.ie-,. K.Ie.- ia r u - - 51 -la -.11 11 Hulku .'il 11:31 s.4.1 r.M L.u.l..utille Sun ll.lt, y. ui y 1 -t. Juhn.bui y, 4 Jr il u? VJ. 1 i- liuluet 4 lu 10 41 UUl-W bASl. oOl.tO LI A 11 i M r U r.t. a.Sl ' M. oaJ liul.tttl.k 7 li c 4.1 t. Huidt.Uk cio oili lileen.bulu 141 7-jl U'al.lcu o trj 7 5.1 IV Ilutttllle .'. 17 ; Ti'S 4IU St. J. .1,0.1, lll v U 5 41 Gju 7i iU7 1. M .li.lil.at....

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 4 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 16 February 1872

a 3lohn!iluiri) (Lr;tlIonian. -t..t..i....i..... m.. i iniaj. i !. ni, tsv-- Mistakes ofthe Types Illustrated. Tlu.- .iiuiis.-ni.-nl jill'oi.h-.l Imliiioit l liiiihi"-.il i-rioi- ull 1m- ili-li:iu-ti-lilf xxhili- iiintiM- iirc tiillil.li- aiiil iilit ni-. xxtiti- xvitli ;iliinniuiililc iuililli:ri-ii.i-l.. li-.ijil.ilitx. Une ofllu-niu-t si -tn i-Ii -in;: 1.11111. 1.'i- nl'thi- Ivintl i-nmtiiituil miuil-xc.u.- njtu. in 'l'" ItitHtthi. Tl.e riti't. xx ln. lnul .-.'Hitioin-.l lti ii-;iiIi-i-ir:iti-r -.-.t-tiiiiz tin-ii ."1- 1'i-foie -uiin-." x.i- iiiii.inl aml jriii-M-tl t )t ifixe Tliat tln- inni..-itni li.nl :iliuil ili.- jnil.lii .ii.'.iiu-t -..ittiiii. tiu-ii lill-1m'Ii- -itn Thi- xv.i- oiit-rli-il in thr pioot': tiiT tln- n-jiorli'i xin !'-i-lnn-il tli.it .1 iiitnin ik-x -l"i- li.nl -it t':uir iiiilnx-." x.i-rxi-n umu in.lii;n:iiit lli.in lln- -ioilti-I"-i. xxii.-u Iip :iv in lu- i:il. r thf stiit.-inc-iil tlmt tlu-t(-t;ilili-liMi-iit .uiilailiril -i.t lii.liil i(lm." Tlic .irl- ...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 1 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 23 February 1872

COMMEXCED AUGUST 8, 1837. ST. JOIIXSHURY, VT., FIUDAY, FEB. 23, 1872. VOLUME 3.5 XUMUEJi 1804. t. JolmHburgjCalfdonian. runufiir.ti evkiiy mnnv hy C. r. STOXE A; O . OpposlU- sMImV Miiiiuiiient, M. .InlinslHiry. Tenns. One ciy H-r.innnm B.."I U paid atrktly in adv.inee "a.ni v-. l. S,.l.rrll,. n. ill nectiou with his name. ine uaie 10 uau ue ua p.uu. Xo other receipt is ueeesw.iry. l'oitaee There is uo I'lmtao on this paper in Caledonia Cnunty. Out ol' tlif limnty. fiv- imts a quartir to anv p"irt of Ihe I'niteil Suie. ('nuaila uWriter niust lemlt tuenty cents a jear f"l ad vauce poHtae. whieli has to be paid at this otliee. Joli I'rintltic of all kinds done at livinc mrrs. With new and niodeni tu.icliiniry and skilllul uoik men uearly all kinds uf .lob Priutilisiau bcdoueaa well aud a"s cheap as in the cities. I.rgn lllanIiK, Canland Paper tck ci.ntantl un hand. Itatcs of AilwrtlslliKl One square (ti line. nc incli p.iee ..iie w. ek. tl.Ul Eaeh eontinu.im e J Half scuare (l" lm.s u...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 2 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 23 February 1872

jst. SohnHbuni (L'nleclonian. s. .lol.ii-lM.rx. VI.. Iri.ln.x. I'.li. :!. IS7. Look at the Figures ! Wlll til..iil-l t.. th. (ViiV...,i.Vi,, l..k :il tli" tlill" l..ll..ll.!: lli.il .uMli "li llii ..ihJ 'I ll.-r t'lSllli lll.ll.'.lt. I" X.lii.li .H l.-.-1 1 1 ti..iii p.ii.l. I'..r m-t.iii -. "1 .lim.rt" iiiilir.il.-- tlul llif)ul i-.ml l"l I" li'M laliil.il . xilnl. I .I.UI. TA' ..I l.llll 71. "1 llll ..III. 1 al.lt- .l-iii- t.xl.iv i-. xi.l. ". Ili.il lln I" i- time. An.llt illl-ain- i.il l.i l.li.ll -ill.-. III.. I l.llll. x. I'l II- th,. a hioiik 'I.il'' aipiiii-l tli. kl. :it..li.. lliul tlia- i-t.,1,. II ii llill.'ll .-.lii.T t.i I.. tll III -IV lii.mtliH.,1 :, .ilt.- The Hitch in the Treaty. A Sugges tion. It i. witli miit'li n-fjn-t that Hr wit ness a hiteh in tln- Washington Tleatx. so ealletl. Out lea.lers all knoxx that al'ler Ktil:i ik I had eon-enteil to an at liittaliuii. anil t ln- m iu i ii n i-i Iiail ini'l In t'oitiplftt' this ;iaiul xxoik iif-i-l-tliu.; inte rnutin...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 3 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 23 February 1872

t. Johnsburji (Calcdonian. t. .Inliiinliiiry Vt., rriilay, F-l. s:i. cu.U in this seetiou of the State will add inatrriall: . u.liiiK u to the iutelest ot the Caledonia!! by i loral iti-1111 proniptly aud in a l.iit 1. Ien- I'ont (t)ir- Time Taldi-. CI.OSK. S..iithern aml Western S.'M A. M. and 1'. M. South.- wayr.:iOA. M. Xortherii a sta;e lliailH t Ml 1'. M. KKIVi:. Xorth.ni 3 0.". A. M. S.iithoiii a f.-sterii ll.Otf A. M. aml 4.S" r. M. S.ullu wat 4 38 r. 51. SliiK1' mails f:J5 A. M. otli.-e hiiiim frum 7 a. m. I.. H r. m. Kullrimd Tntiii-. I.OINU s'lUTII. l.dlMi M1KTI1. Mail. KxprrM. Km.ii-si. A. M. I-. M. ' A. Sl. -pj -31 W. llurke, Stfl lliSI NtJ -.V. I.)ii.li.utille, 1I.3B uoj :i.l: st. .lohusbury, 4 :i- ll.iw 9 37 '.'.4- llalint. 4.1(1 10 11 iuiIM; Ulhl. lUHM! WhsT. A.M. A.M. I'.M. I'.M. A.M. l-.M. t,-i'. Il.ndwick, 7:1.-. i, i.t i:. li.u.lvu.k, :' ,..v. ci.hi.,i 7 :u Walden, ; u-i -, XI W. Il.mtillo, .'..17 ll.intille. .1.31 -.V. 7".-. 4 .Vl St..lulmshiiry. 145 f ." ": 7--J...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 4 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 23 February 1872

i. ohnsburi) (Caledonia... St. Joliiilmr. I.. lriil.l.. IVb. rs:i. 1H7'J. Jfor thc (ClriltlrciL Ricket'a Valentine. Daisv White. ii Wliiti- D.ii Tn- 1-Toin rallc .l licr. . trvinj; iy huiil t izt-t lii-r K-1;;ia.)i. le i ltctoir the -IiuhM riii' to that un s. u.- fiitlcil. It .a- mtt hanl wnik. (Jl... titiiri.f. illtll lll-l !!. ailll rockftl t"i anil li' in hyr i-.il (ul'irli WKiria li l in -tmniii- j'iiki:iui.. , oii ktiow.l ifi-atiii M'i "."'I "' i' ' hin oiiy. j-ii-iiu-c.." "O-ii-iio-i-ii."' 'I' r-iiaiii-lin-i ii." IVi-n.im-lni-co ;'" 1 lmt in sjritc f mii-m..i ai.il Mi)M'il i -ar, the liuUc.-. in tlu- m-IhmiI- m tconUI jM in aml ili-trart hrr. Aml lu-siiU-, tlieit- wie .Minnic, aml l'lo. and Saiali I'laikr "liirtinj; Mi't. with thcir ln-ail- il'i' t;.ethi-i. jut l. hintl. aml ulit'iii'wr -li' t'.iniiit auiltn.il. out a I'umer the lmz. lm. 1 t ln-ir oiccs eiopt in, aml all tlie tliii. "' in the wuilil coiihln't keep hcr I'u.iii t'ccl injl iiiteiestcil. At last a wonl canic. .-i"...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 1 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 1 March 1872

COMMKNCKD AUCJUST 8, J837. ST. JOIINSnURY, VT., FRIDAY, MA11. 1, 1872, VOLIJMK 3f NUMBER 1805. Johniibiinalfdonian. I'LIILIKIIRI" KVKHT FltlPAY 1IT f. :r. .-i'r "i a; co. Ilialt4 s.,I.lii-rs Moiiiiiiit-nt, .sl. .lolinsl.ury. Trrm-i. n niy p.-r aimuiii M'.!..'! I pai.l ttnril) iii .ulwiio- h'j.ltll K.hcIi s.ul.sf-rilM-1 lirtili witli li'w nam Nuiitln-r n ii ipt is i 11 titi.l n Ui- paix-r in r l.it.- ti wlll.-ll lit l.as p. -..iry . -tHRe. Tlu- tl.ia pap. Cl.il. .1.1.1 (' m. (Iilt nf tlu- .wntv. tii' iii.u1-r In anv part .f tlu- Ciiil- St.il. s. -.uI.-m iiIh r 11111-1 i.-mil Ivw-nty, aii. ..j-t.i;:-, wliidi lia- tn m li.l :il thi-i .I..1. I'rinliiiK "f all kiml- .U.n- at livini; n Wilh lii u aml mml.rii in. ic liim-i aml Mkillful in i ii n.-.nlj all kiml-...r .lnli l'riiitiiixi-aii Ik-,I: utll aml a'-. li.-ap .ih in tli.- rili--. I.a-Kal Illilllki, Cal.laml I'a,. r -t.. k l oll-t:i ..ii l..tnil. Katcs ..I' Ailwrti-iiii;: I In.- Hiiii.iri- lilii s. ..in- lli, h ur. ) ln- u. k. Ea Ii r...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 2 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 1 March 1872

Sohn.'iburn (Calcdonian. M. .I!niliurj, VI., Friila, M:ir. 1, Look at the Figures '. Will Biil.-crilHT' f..ll tli. n.l.ll.-. . ll.lt,- t" u tl,i liirli T!i. ulwrrilt-iiiiu.it.-, : wlnl.- 1 .l.i that tliH Ki-r ih inl f"i "1 .laii. W." r -1.1111. 71 vlinia t..t.lljV. I-, IM.Illl in-t ,ta r anv i,tl,i r ilan- ,n lliat tln ii' 1 -,..tii. Ilmi Aml il timl n nr. nll U-an r.(ri.il f.iv. nj; ilatp airain-t lln-i ricf. tliat thi- ini.-uUf lnn -iil.-.ri il.. r- 1 1k- iii.l. . at t Ii The TJ. S. Senate and the President. For foiir or live wcek- tln- disciisinii, iu the l S. Senate havc a i d siich a ch.iiaitei a- t iuind tln- stiidcnt nf , history of th-.i in ial ili-nn-auoi-of tliat j boily iu otlni dii.-, aml tosiiggcst i - , pan'-ou uot altoK. tlici- i-oiiipliuiciitaiA ' to tlic . oiidin t of tlic Scuatc a ni.w oi- j (,-auicil. i:c.-olulioii-.of iii(iiin uiadc I " ol.uoxiou-, a- poMllu iu foiin aud laii,'iia;c liac l.ccu iuti.nliK cil. :ml i hccoiiic the Mil.jc.-t of hcat. il li-.-u-- i nio...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 3 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 1 March 1872

t. Jolmsibitrii (Qalcdonian. st. .loluislmry Vt., Frlilay, Mar. 1. 187a. Friends in this nection of tho State will add matcriallv to tlie interot nf the Caledonia!! by seii.linj; us local itn prumptly aiiil in a bricf. lei; iblc form. l'ot Ollice Tlme Talde. CI.OSF.. Soutlurn and Wentern f.30 a. m. lil 7-30 1'. h. Southcrii way S.30 A. M. Xorthctii aud hlai;p mails I 00 r. M. AKUIVl:. Xortheni 9 OT. A. M. South.ni aud Wcst.-ru U.IMA. M. aml :v V. M. S.uthi ru way 4.3H p. M. Stae mails A. M. Ollice Imiirn froni 7 A. M. to t r. lln.llr.inU Tniln-. liOISO H.ICTII. ''0lMi IORT"- Mail. F.xpicss. -M-'"- i:!'". A. M. 1-. M. ' A- P.1D P:31 W. ISlirkf, .Vil 11:51 (12 -.V. Lyndonville, :W, 11:30 yoj y.iy st. .lohnsbury, 1.3- iiih J::i7 !M" llarnet, 4.1(1 1(1.41 fiOI.Vl K IKT. GOIMS I.T. A.M. A.M. r.M. r.M. A.M. r.M. Hardwick, 7:1T 11 .l K. Hardwick. 6.M Or.s-nslM.ro, (i:44 7::ll Walden, (1.(19 7.3.1 W. Danville, r.:47 -0.1 Danville, 5 31 -55 7 05 I.M) St. JnliiiHlinry, 4.15 R: 1.1 (13(1 T! 5 ...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 4 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 1 March 1872

.... Si. Johnsbitm (Ulcilonian. ' M..llu.l.iir t.. l'ritlnj. Slnr. I. 1.-. Coiirlitdtd I'l tnn Jirt pii'li: Hr.iM-.nl' llol.-C- CIC ill ll"' .-tlt-rl- nioviiix iunlt'r mhiio .-nt of ,'iiilitii.'' lo :i placc ot sat.lx. .liirH- i .111 ... HClilti(l!l XXCM llllllN inji tw illKl li. miiiii- liiili'ii xxilh uiinU iiml l'liii.li.-. aii.l otl..i- ...I'Uiiij: similiir '--. ' iiiiiii.-.ti.it.lx lin.linn tli. in. tln- .lm i- iuakiiitf 111 inom'.x in '' tlirx i.-.-.l 1., M'i' in ii '' '", K-.,.l.o.l in llii-'I'liiili i xx'i-liiiii.xin;: tox;ii.l lli'r hiUv nu. All llif -ti''.-,1.1-in;; tli.it p.ut if MHiian tixcinir uliirli fii.iil- 'H tli' lake (011 wln.-li oxxn i.-i.l.'ii M 1). i"l-"l witli t'njiitix.-s. Iia-t.niiii; toxx.ti.l lln- I.. .l xx;il.i. , Wliat li:ii-m "I al tli.'l ninnn-lnnll- iiiL'li.i-.;ili.'.il In.' M i" mr .ol- 1111111- Wc -;ixx lln- lall lniil.lin;,'- n III. ..Mt.- -i.l-- f tlu- .-ti.;;l- iin-lt .loxxn iilioul -.-oi.liiuji .nu-. 1 li'' Ii.-at I'K'kr lln-'lali'-nia- xxin.l.n...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 1 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 8 March 1872

COMMKXCKI) Al (JrST K 1837. ST. JOHNSJJURY, YT., FR1DAY, MAR. 8, 1872. VOLUME 35NUMHER J800. ,t. Johnr.burn (Lalctlonkm. I'L-m.i-'iiKH f.vkbj n:mv m t'. M. HT)NH fc CO. Ojioiiti. -oldii'n' Muniiiiii.iit, st. .liilitnliiiry. i, a r aiintini. .!'i..-.( .v.i.110 I'ostllKf. I lll'Il- I- UU HIH1.II "II lllll KIXT III r.il,il..ni.l ei.lint.. Ollt t.f tlu r.iunty. tiw i.-nti :i .lll.nl. I l.i anv ..ltt "I tl"' l llll.il M.iri'i. I i .ill.n nUl il-l l Cllt ''llt! .hnli li.ii t. l.ai.l :il lliis "Ilii-.-. .Iiih rrliitilisr illl kili.liiliinral liini; i With n.-w aml minli-rii iiiadiiinrvan.l ikillfnl u. iii .- 1 1 all kinili .I.ili I'uiltili-f.iM I..-.1..H . II ali.l a- i lu'llp a ill tli" cilii-s. l.ixal lllniiUi, Canl ainl l'.i,i-i-.it". l n-t.ii ..II linml. Itntit. nt" Ailwrti-iiit;: om- s.iuan' na liiii M. nin-iiu li ..ii -i-I ' l. t Kaili ...iiiiiiuan.-.- Il.ill' iiii.ui' (i: lui.n i k V.Ai li (-"lltllnl.ini t Ou.' iiiiar.' unli.il -u..'l i jimi. . . l: n.iir.iiiU .i r i ar .-ai li liii...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
Page 2 [Newspaper Page] — St. Johnsbury Caledonian. — 8 March 1872

1 Bt. Solmsburi! (Calfdonian. -t. .lail.it.l.ur.v. Vt.. Kr , Mlir. S. lK7i. The City of Portland and tlie P. & O. Railroad. A parafiraph i zi"Z ll"" tound of tlie jiapers tliat the citv if I'ortlaml lia-voti'd airain-t honililii; it-elf t the nnioiiiit of two and n-lialf inilliniis nf'nicnti d h tli' neutiatois ou tlie dnllai t" imnplcte tlie I'. - . lailia.ail 1 pait of thc I 'niteil States. is ovel wliclni tn the ( 'a.iini'itictit river. Thi- ctn is i iu;. eiilently au invcntioii of the aihei-a-IV. The farts aie. a-we l.nin. tliat tlie citv has not heen a-keil to lioiicl it-ell asaliove. aml -oofa- -eha-iml votcal ntfainst it. The aliii'itan- of tlie I. -0. Hailload have. howova-r. -aaiii.il all aet flom the l.'Ki-hiliue of Maine I..V whirli thi'.v ean ehaiif;e nml a-half milliiui- "f laihoail l.ond- for the saine aninuiit of city liimils. iroiile.l Ihe city so vnte. Iiut aetion ha- not et heen takeli in the niuttc r, aml ploh alih will not In- for -oine inoiith-. Wheii the ri...

Publication Title: St. Johnsbury Caledonian
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Vermont, United States
x
Loading...
x
x