ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
V. LILLAKAS TULI ESIKOHALE LONDONI VOISTLUSTEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

V. LILLAKAS TULI ESIKOHALE LONDONI VÕISTLUSTEL; Eesti pikamaa jooksja Valdu Lillakas ori tulnud Inglismaal kor raldatud spordivõistlustel korduvalt kohale 3000 ja 5000-meetri jooksu, des. Hiljuti Londonis korraldadud « 2 miili jooksus, millest võtsid osa ka inglise rahvusvahelised jooksu suurused, 'tuli Lillakas esikohale ajaga 9.24,0. Ka 3.000 meetri jook sus püstitas V. Lillakas uue pagu iasrekordi-ajaga 8.45,8. Viimasel hooajal on Lillakas võitnud 2 kuld medalit.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sporditeateid EESTI SPORDISELTS INGLISMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

I Šiporditeateid EESltl SPORDISELTS INGLIS MAAL. Mõni aeg tagasi asutati Inglis maal asjahuviliste tegevspörtlaste poolt "Eesti Sportlaste Koondis Inglismaal," mis on esimeseks eesti' spordiorganisatsiooniks Britis. Ju hatusse valiti V. Lillakas (esimees), E. Tuulik. O. Ojaste, V. Kitt ja A. Jakobson. ~

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

FA 1722. FM 4831 LEWIN & ERT EUROOPA DELIKATESSKAUPLUS. Saadaval, viinivorstid, suitsuvorstid, suitsuribi,suitsukalad. Soolahee ringad, hapud kapsad ja-kurgid. Must ja peenleib. TOIDUPAKID: BÜÄOOFASSE. v 23 BAYSWATEIfc ROAD, - 14 BELLEVUE ROAD, KING'S CROSS. - BELLEVUE HILL. FOTOGRAAF Ed. TÄHTRAiiii^ Rd., Strathfield. Qn Austraalia eestlaste teenistuses lgäsügüste ülesvõtete tegemisel perekondlike sündmuse pullul, nagu. pulmad, leeripeod jne. Samuti las tepildid. Köhaletuleku eest eritasuei ole.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OLAV ROOTSI KONTSERTREIS SAKSAMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

OLAV ROOTSI KONTSERT. REIS SAKSAMAAL ; Eesti noorema sugupõlve ande kaim orkestrijuht ja pianist Olav Roots viibis hiljuti Saksamaal pi kemal kontsertreisid, külastades kõiki suuremaid eestlaste koondisi. Peale eesti laagrite külastamise esi nes klaverikunstnik ka Hamburgi ringhäälingus ja saksa kunsti tsentrumeis, saades kiitva arvustuse osaliseks saksa — välismaalaste suhtes nii nõudliku — muusika kriitika poolt. Olav Roots esitas peamiselt eesti heliloojate loomingut, saavutades erilist tähelpvanu Eduard Tubina helinditega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tervitus "Meei Kodu'le" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

Tervitus "Meei Kodu'le" J^estikeeise ajalehe ilmumisega on Austraalia eestlased kultuuriliselt: suure ;sammu edasi jõudnud. . See' Mda^ igatsiisegä Õn oodatud, on . djüüd ~ täitpi^d^OJigu, , kõiki' Austraalia eestlasi ühenda-' ^ * vaks lüliks ning kultuurikandjaks. Ühenduses on jõud ning ühisel pin gutusel oleme juba nii mõndagi saavutanud. Seepärast oleks minu ....... sooviks, et Austraalia eestikeelne ajaleht ei puuduks ühegi eestlase laualt, olgu ta siis juba vana siino lija või alles hiljuti saabunud. Meie, vanemad siinolijad oleme ikka katsunud Eesti nime je meie sini-must-valget rahvuslippu kõrgel hoida. Soovin, et ka teie—uued Austraalia eestlased, ikka ja. alati meie rahvuslippu ja eestlase head nime kalliks peaksite. Ärgem unus tagem, et eestlane maailma rahvaste peres on oma ettevõtlikkuselt sam munud esiridades. Lõpuks pean oma meeldivaks ko huseks tänada kõiki eestlasi, kes asjale käed külge panid selleks, et ilmuks omakeelne ajaleht. T. Varik, Eesti Selts Eesti Kodu Lin...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt UUSI KIRJANIKKE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

t Kult uur irindelt UUSI KIRJANIKKE ■ Rõõmustava üllatusena on eesti kirjanduslikule parnassile ilmunud ütisi nimesid, kes tõotavad väärikalt jätkata eesti kirjanduse seniseid saavutusi. Mõni aeg tagasi ilmus Rootsis Ilmar Talve sulest novelli kogu "Ainult Inimene,!' mis val gustab eesti noore sõduri hingeelu meie hõimumaa-Soome ja vana ko dumaa lahinguväljadel. Teise kirjandusliku uustulnu kina tuleb esile tõsta Arvo Mägi, kelle sulest ilmus hiljuti romaan Tartu üliõpilaselust "Hõbedane Noorus." Kolmanda uue prosaistina ilmus Rootsi kirjanduslikule areenile Bernhard Kangro romaaniga "Igat setud Maa." Kui seni B. Kangro oli tuntud andeka luuletajana, siis loendab tema uus romaan, et ka prosaistina, suudab: Kangro ennast ^iiäksma panna. . •. Väärib märkimist, et kõik kolm eelmainitut, on hariduselt kirjan dusteaduse magistrid, olles lõpeta nud Tartu ülikooli.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

SYDNEY EESTl" SELTS "EESTI KODU LINDA." 141 Campbell Street, SYDNEY. Seltsi pooleaasta peakoosolek pee takse Seltsi ruumes laupäeval, 27, augustil 1949. a: algusega kell 6.30 õhtul. PÄEVAKORD. 113 Viimase peakoosoleku protokolli kinnitamine. 2) Aruanded Seltsi pooleaasta te-, gevusest. 3) Revisjoni komisjoni ettekanne. 4) Koosolekul kerkinud küsimused. 5) Läbirääkimised. Samal Õhtul, peale Seltsi peakoo solekut peetakse ka Kooperitiiv "Eesti Maja" aasta peakoosolek, millest osa võtavad seltsi liikmed. Juhatus palub kõiki Seltsi liik meid koosoleku alguseks kohale ilmuda. Juhatus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

i ONU JOOSEPI KOMEET, MIS ÕNNELIKULT MÖÖDUS.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

EESTI MAJA SYDNEYS

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

Eestikeelsed heliplaadid His Master's Voice, Columbia jne. saadaval meie {võõrkeelseta heliplaatide osakonnast : EESTI KAUPLUS ^ "Sanders Dairy,". '202 Campbell St., Sydney. j Saadaval eesti toiduained nagu: i : rukkileib ' . suitsukalad { kilud ■ heeringad ' • hapukapsad ^ ja—kurgid ^vimivorstid, suitsuvorstid ja suit suribi. ja muud toiduained. OTSITAKSE. Paul Jansen (Inglismaal) otsib Paiil Kimmel'i, abikaasa Helju ja Halliki. Teatada õpetaja Fr. Stock holm slt; Õpetaja Stockholmi, käes oirkja,iüri Töivo Annuk'ile New Jer seyst,'' ÜSA-St. . \

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAATEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

SAATEKS Eestikeelne ajaleht Austraalias— kas ei ole selle ellukutsumine liiga julge mõte maal, kus eestlaste üldarv ulatub vaid 3000-de piiri desse. Ometi on vabadus säärase trükitoote järele siin enam kui te rav. Eestlaste arv, kes oma emi gratsioonimaaks on valinud Aus traalia, kasvab pidevalt Siinsed olud on aga hoopfsr midagi muud kui meie vanal kodumaal. Eestist põhjalikult erinevad- loodusolud ja kliima, erinevad elu ja töötingimu sed, erinev ühiskondlik-õiguslik olund ja kombeõigus, võõras keel ja meile võõras kohaliku rahva men taliteet.— kõik see teeb vajalikuks sidemete loomise"niihästi oma su gulaste, sõprade-tuttavatfegai kui ka nende rahvuskaaslastega, kellel aastatepikkuse siinelamise tõttu kohalikud olud tuttavad. Järelikult — siin on ajalehel es "•majoones täita' sidevahendi osa uustulnukate je vanade Austraalia eestlaste vahel. Tutvustades oma lugejaid siinsete elu— ja töötingi mustega kui ka Austraalia ühis kondlik-poliitiliste olude ja tava dega, on Austraalia ees...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LUTERI-USU JUMALATEENISTUSI LÄÄNE-AUSTRAALIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

LUTERI-USU JUMALATEENIS TUSI LÄÄNE-AUSTRAALIAS. Luteri-usu kogudused Lääne Äustraalias pole mitte suured. Balti emigrantide saabumisega 011 aga lu teriusuliste arv tunduvalt kasvamas. Seetõttu on ka siinsete hingekar 3 aste tegevusväli laienenud. -Kohalike luteriusu pastorite R. M. Graebneri ja T. W. Lutze alga tusel korraldati jumalateenistusi juba Gravlandsi vastuvötu-laagris, tavaliselt pühapäeva õhtuti. Muidugi oli alul raskusi keelega, mistõttu jutlusi esialgu tuli esitada saksa keeles. Laagri juhatuse poolt toodi . ikohale orel ja nii kasvas eesti ja läti kirikuskäijate arv iga tee nistusega. . Tähtsamaiks" kiriklikeks sündmu siks kujunesid Graylandsi laagris 'eestlaste Lembit Maetamm'i ning Sophie Heinmaa, Kalju Palmoja ' ming Ethel Mahnke ja Jazeps Liz «cleiis'i (läti.) ning Helge Krewald'i ikolmikpulm ja küüditamise mäles tuspäeva leinajumalateenistus 14. Juunil. Küüditamise leinajumalateenistu st kõnelesid kõigi kolme balti rah va esindajad oma emakeeles; millele järgnes i...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Arge torkige magavat tiigrit" SAKSLASED MUUTUVAD ÜLBEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

,,Arge torkige magavat tiigrit" SAKSLASED MUUTUVAD ÜLBEKS Teatavasti toimusid Lääne-Sak samaa parlamendi valimised 14-dal augustil, olles esimesteks vabadeks valimisteks 16-ne aasta kestel. Selle juures on tähelepanu äratav, et kõigi saksa erakonnajuhtide kihu tustöö terav ots suunatud lääne de mokraatiatele ja eriti inglise võimu dele. Nii rõhutas kristliku rahvaera konna juht Dr.Adenauer oma "Vali miseelseis kihutuskõnedes, et Sak samaa peavaenlane pole mitte Prantsusmaa vaid Inglismaa. Sotsialistide juht Kiirt .Sclyih macher tegi samuti ägedaid ette heiteid läänevõimudele vabrikute mahamonteerimise pärast. Samad natsionalismi õhutavad noodid olid peale pandud kommunistlikule ki hutusveskile. j On märkimisväärne, et kõige ta gasihoidlikumaks erakonnaks lääne yõimude süüdistamisel oli "parem poolne iseseisev partei," kelle juhid nähtavasti kartsid partei sulgemist enne valimisi läähevõimude poolt. Kuid seda teravamad olid selle par tei rünnakud sotsialistide aadressil. Kohati tekki...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bathursti laagrist läbi käinud ligi 1000 eestlast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

ISatlmrstf laagrist läbi käinud ligi IOOO eestlast ""Paljudele eesti immigrantidele fasti tuntud Bathursti läbikäigu laager alustas tegevust rohkem kui .aasta tagasi, Möödunud aasta 15. Jtiail jõudis Bathursti esimene DP de transport "General Sturgis" 864 3R0 emigrandiga, kelledest eest lasi oli 73. . Esimesele transpordile järgnes lühikeste vaheaegade jä rele pidevalt uusi ning kuni möödu aaud kuu alguseni on Bathursti lä trikaigulaagri kaudu Austraaliasse saabunud 16013 IRO emigranti, ineist eestlasji 871,; see on 5,4%,. * Kõik transpordid saabusid sama teed läbi Suessi kanali, peatustega tavaliselt Port-Saidis, Adenis ja '^Colombos, mõned ka veel Austraa lia sadamates enne sihtkohta-Syd mey'sse jõudmist. Huvitav on mär kida, et raudteesõit sadamast Bat liursti linna eeljaama-Kelso'sse on toimunud alati ööseti, nii et uustul nukail jäid" nägemata Sinimägede looduslikult kaunid kohad. • Kuni juuli alguseni oli Bathursti saabunud 21 transporti. Enamus :neist, arvult 16, alustasid te...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖEKAEVURITE STREIK LÔPPES TÖÖLISKOND HÄÄLETAS MAHA PUNASE JUHTKONNA ETTEPANEKU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

SÖEKAE VURITE STREIK LÕPPES TöÜLISKONB PUNASE JUHTKONNA ETTE | _ PANEKU . Seitse -nädalat kestnud- austraali^ šöetööliste streik on järjekordseks näiteks sellest, kuidas Mstiorganil seeritud kommunistlik vähemus pfr võimeline halvama terve riigi ;ma| jänduslikku ehi.: Ää^seeA;^ osaken e; suurest, kogu määiima' hääl •ravast .plaanist, mille eesmärgiks' oi»; takistada demokraatlike- .rahvast^ ülesehitustööd. Kuigi streiki lõpfie| streiki j ate . kaotusesga,. on selle tal gajärg siiski tähelepandavaks. saaj> viltuseks punaste õõnestustöös. . V Austraalia majandus on streigi: tagajärjel kaotanud l40 ' miljoni| riaelä toodangu ja palkade näol. -jf Arvestuste järgi nõuaks austraa| liä. tööstus täie koormatusega töötas des 15,5 16,5 miljonit tpnn^sütij aastas. Toodang ulatub aga vaev\l 12 miljani tonnini. Sellest on tingi^ tud mitmesugused elektrivoolu j^ söetarvituse kitsendused ka sel ajaU' kui kaevandused töötavad. - ^ ' : Siinjuures on huvitavf märkida, et| käotused. - ööetoodangus ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

/ Välispoliitikat Viimaste, välispoliitiliste sünd mustena võib märkida, et Ameerika Ühendriigid on ärgairad omatar dumusest, mis järgnes kommunis tide võidule Himas..,Kui omal ajal ameeriklased lohutasid end sellega - et kommunistliku Hiina juhist _ku . juneb Moskvale mingi uus'^itöj siis nüüd on see ;?pettekujiftlus; 3 ,iiud. Kommunistlik Hiina 011 avali kult deklareerinud, et tema: töötab kõige lähemas ,koostöös Nõukogu-: vde Venega. Nüüd on yälis • minister Dean Aeheson hoiatanud : kommunistliku Hiina valitsust _ ag ressiooni kavatsuste eest, mis võiks" ähvardada Hiina naabrite s rahu. .«'«Šfeuuriinät .tähelepanu . " maaitoa^ .j^Äj^kkuses äratasid -U.S^A.väejujbU: •ticle ' salajased" ~ läbirääkimised' Lääne-Eüröopa "sõjaliste juhtidega, millest teiste hulgas 'vÕtsid '.osa ka .sõjavägede juhataja -kindral O^r^racüiBy- jar admiral ; Loiiis DeitfeldiVNeil ■ llbirääkiEQ^t^;Msit-/ leti^;:üksikasj aliselt Läane-Eur o'op a kaitse plaani. Ühtlasi tehti avalikult teatavaks, etvameerika ü...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LINGIAADI KORJANDUS TÖI KOKKU 220 NAELA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

LINGI AADI KORJANDUS TÖI KOKKU 220 NAELA. : Eesti võimlejate toetamiseks, kes möödunud juulis võtsid Rootsis osa Lingiaadi võimlemispidustusist, teostati ka Austraalia eestlaste pe res korjandus. Vaatamata korjan duse läbiviimiseks jäänud lühikesele ajale ning samal ajal käimasolevale söekaevurite streigile, mis omalt poolt halvas seda üritust, suudeti siiski kokku saada £221/17/8. Suu rematest annetajatest oleks märkida ri—A. Itond, M. Linnas, R.. Sarv ja A. Treiman igaüks" £5 ning pr. H. Keer doja £4/2/-.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEERILASTE ÖNNISTAMINE SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

♦ LEERILASTE ÕNNISTAMINE «f SYDNEYS. Sydney Eesti Ev-Luteriusu Jaani koguduses õnnistati ja võeti esimest korda armulauale 15 leerilast—Evi Eljas, Mall Eljas, Elisabeth Haabu, Daisy Haabu, Tiiu-Ann Jalak, Syl via Kass Astrid Kippasto, Regina Leemets, Lia Muusikant, Eva Seos, Elvi Waik, Walter Kongats, Rai mond Põder, Lembit Tall ja- Bruno Tohver. Önnistamistalitus peeti Ne lipühil, 5. juunil ning seda toime tas koguduse õpetaja pastor -Fr. Stockholm, sen. . Samal õhtul oli ühine leeripidu Eesti Seltsi saalis millest võttis ligi 200 külalist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Our Appreciation [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

Our Appreciation By llmkr Baaidma ness . m : ■ H#; aiaii' Ever since the enlightening values of printing- became available 1o t& Estonian nation many, many centu ries ago, it has been our inseparable companion through both good arid bad ages. It gained particular importance by establishing- Estonian newspapers. We may, 011 this occasion, maijntain without any exaggeration, that ik was mainly the Estonian newspaper to which our nation owes that hoirizon and high degree of political rip we were characterized witli in pnblic opinion of the democ wsrlid. after .1914-1918 ; Estonian newspaper! alsfr 'has conipaiiied emigrants^ of Estc origin in all parts of the w irkl. During former decades, this '-cas •principally done by newspapers' an :1 magazines published in our home country and sent to Estonians wherever they happened to be. At present time, where all the unhappy countries behind the Iron Curtaiu are one huge and merciless -conoen tration camp beyond human grasp, Estonian n...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
U.S.S.R THE SIX TOWNS OF SOVIET SLAVERY [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 August 1949

U S S.R ^ v:-i; ■- "^ ' ■[ THE SIX (TOWNS OF SOVIET SLAVERY "In the outside world it bs gener ally believed that slavery in -;h3 U.S.S.R. is confined to a network of concentration camps. Thns is far from the truth. Not to mention the enslavement ofj the whole population in the collective and state farms; as well as in the state-owned industries, where the laws have turned She pea sants and workers into bondmen the concentration camps are oily one of six forms of und|sgui forced labour. | The first three forms—the; labour levy, the compulsory works ?md the correctional labour colonies—are operating under the ministries fpr justice and for war. | -A, The labour levy consists of young people of military age wh<j>m the law prohibits to serve in the Sovi'ef army. These are people deprived of the suffrage, deportees, form|v political prisoners and members of "kulak" (well-to-do farmers) fanii lies. The labour levy serves' military requirements, building fortifications. strat...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x